Saturday, 19 April 2014

Levon KhetchoyanLevon Chečojan

(1955-2014), arm. Լևոն Խեչոյան; ang. Levon Khechoyan; rus. Левон Хечоян


Do literatúry vstupuje v roku 1991 zbierkou krátkej prózy Vonné stromy  (Խնկի ծառեր, 1991), ktorá vyšla vo vydavateľstve Срібне слово aj v preklade do ukrajinčiny. Mnohé z jeho poviedok boli preložené do angličtiny, ruštiny a slovenčiny (Revue svetovej literatúry, 2014/1, s. 9-13).  Historický román Kráľ Arsakés a Eunuch Drastamat (Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի, 1995), v ktorom sa vracia do obdobia vlády arsakovskej dynastie v 4. storočí, patrí dnes v Arménsku k najpredávanejším knihám (1).

Bojoval vo vojne v Náhornom Karabachu. Skúsenosti z vojny tematizuje v románe Čierna kniha a ťažký chrobák (Սև գիրք ծանր բզեզ, 1999) preloženom v roku 2008 do angličtiny (Black Book, Weighty Bug, London: Gomidas Inst.). 

Bol jedným z autorov zo 43 európskych krajín, ktorí v roku 2000 vlakom cestovali po Európe v rámci literárneho projektu Europaexpress. Chečojan svoje dojmy sprostredkoval v eseji Železné opony (Eiserne Vorhänge) publikovanej v zborníku Europaexpress- Ein literarisches Reisebuch.

V roku 2013 odmietol štátne vyznamenanie z odôvodnením, že nemôže prijať medailu, keď emigrácia v krajine dosahuje také rozmery (2).  

Posledné dielo - Dvere Mhera (Մհերի դռան գիրքը, 2014) bolo vydané posmrtne.
 


4 comments:

Lucia Vavrovičová said...

Niekoľko jeho poviedok preložených do ruského jazyka si môžete prečítať tu: http://www.armenianhouse.org/khechoyan/khechoyan-ru.html

Martin Svitka said...

In 1995 he published two historical novels King Arshak and Eunuch Drastamat, which were soon translated into Russian. Now Khechoyan's works are being translated into other languages, including English.

Martin Svitka said...
This comment has been removed by the author.
Martin Svitka said...

In 1999 he received the “Gold Reed” State Literary Award from the government of Armenia for his short-story “Black Book, Heavy Bug”. It is about the war in Nagorno-Karabakh. He is presently creating an anthology of Armenian folk-tales, The Ghost-Guard of Home.