Monday, 21 April 2014

Gela Chkvanava (გელა ჩქვანავა) 
source: http://www.diogene.ge/ka/authors/author/12

Representant of young authors affected by war in Abkhazia. According to his biography, he still has a lot to say about war (http://gratzfeld.ch/media/Chkvanava_Bio2.pdf). Sokhumi native, who lives in Tbilisi now as his house burned down, together with his manuscripts, summarizes his experience in books such as "Toreadors", "The Unfinished Story" (დაუმთავრებელი ამბავი) or "Ase" (ასე).

9 comments:

Unknown said...

Niečo viac o autorovi:
Gela Chkvanava sa narodil v roku 1967 v meste Sochumi. Ako sám hovorí, bol výrazne ovplyvnený mestom Sochumi a konkrétne ulicou na ktorej vyrastal. Gela začal písať už na základnej škole. Po opustení školy bol povolaný do armády a pridelený k protilietadlovej a protiraketovej jenotke v Petrohrade. Po skončení vojenskej služby sa vrátil do rodného Suchomi kde študoval filológiu až do vypuknutia Gruzínsko-abchászkeho konfliktu. Jeho dom vyhorel aj s jeho rukopismi. Momentálne žije v exile v Tbilisi. Získal niekoľko literárnych ocenení v Gruzínsku. Na gruzínskej literárnej scéne vyčnieva -je považovaný za jedinečného.
Gela Chkvanava sa snaží jeho písaním zabrániť konfliktom ako bol spomínaný Gruzínsko-abchászky konflikt.
Zdroj:http://gratzfeld.ch/pages/en/authors/gelatschkwanawa.php?lang=EN

Paťa Patz. said...

Pár slov o knihe Nedokončený príbeh - 8 poviedok a miniromán: Nedokončené veci zahŕňajú staré lásky, nevypovedané slová, nevykonané činy a nedožité životy, ktoré sa protagonisti úporne snažia oživiť vo svojich spomienkach a vlastných životoch. Je to psychologický portrét vojnovej spoločnosti: bojovníci v príbehoch nie sú profesionálni vojaci, ale civili, ktorí sa vydali do vojny zo zúfalstva, zvedavosti, z nudy alebo z rodinných dôvodov. Títo polovojaci-polocivili bojujú blízko miest, kde žili, a po večeroch či cez víkendy navštevujú príbuzných. Vojna je opisovaná bez sentimentálnosti, na úrovni "mikroudalostí". Niet tam "dobrých" a "zlých", ani "nepriateľa", ktorého treba poraziť. Chkavanava ukazuje, ako sa ľudia menia počas a po vojne a ako sa rúcajú staré spoločenské pravidlá. Dej sa odohráva medzi starým a očakávaných novým, ktoré sa ešte musí stať realitou. Toto umožňuje Chkvanavovi prevýšiť opis konkrétneho lokálneho konfliktu a poskytnúť schému vývoja procesu zmien v celej postsovietskej oblasti. Veľmi dojímavo tiež vykresľuje, ako početné zväzky medzi rôznorodými etnickými skupinami v Abcházsku - Gruzíncami, Abcházcami, Arménmi, Rusmi a Grékmi - dokázali prežiť vojnu aj napriek politickým podmienkam (ktoré sú v knihe zmieňované len mimochodom a okrajovo).
Z: http://gratzfeld.ch/pages/en/authors/gelatschkwanawa/title/daumtawrebeliambawi.php
Kto by mal záujem o úryvok v angličtine: http://bookplatform.org/en/activities/1027-an-unfinished-story.html
Paťa Patz.

Kristína Pabišová said...

I have always enjoyed reading other people's biographies but, frankly speaking, I'd rather not
write my own, since the venture might be a disastrous flop. However, I'll take a risk for once in a
way and spare no effort at succeeding in it.......
brief authobiography

Unknown said...

Georgian Literature Prize Saba 2015 Nominees:
Best novel:

Aka Morchiladze, Kemera (Bakur Sulakauri Publishing House)

Abo Iashaghashvili, Royal-Meri (Diogene)

Gela Chkvanava, The Dead Sand Desert (Intellect)

Zurab Karumidze, Blossom of Jazz (Azri)

Lasha Tabukashvili, Smile Once More, Guinplen! (Intellect)

Luka Bakanidze, The Third Shore (Palitra L)

Mikheil Antadze, Laughter in Drought (Chveni Mtserloba)


and more...:http://cbw.ge/georgia/saba-2015/

Unknown said...

One of Gela Chkvanava's works his called Chianchvelebi (Ants). It consists of 13 stories connected to fate. They can be read by themselves but also as a whole novel. The time portrayed is the upheaval of the post-war period, the time between „no longer“ and „not yet“. People are just like ants and life uncompromisingly crushes them. Evil dreams and omens are vivid, captivating and almost tangibly real. Reader can feel a melancholic feeling in this writing. Many things are implied, not spoken.

Unknown said...

Another work is called Koloritebi (Colours). It is made of several stories with the same protagonists that are linked. The stories are full of love, hate, death, poverty, attraction, longing and desires. The central part is taken by women - wives, neighbours, lovers or tourists. They interrupt the flow of the narrative. With new protagonists comes new colored puzzle pieces.

Unknown said...

He tried many professions but has been regularly publishing his works since 2002. In 2007-09 he was published in Russia in magazines Neva, Druzhba Narodov and Krechatik.

Unknown said...

His work Dead in the desert sand from year 2014 consists of unbridled, abnormal, ambitious desires and wishes and also self-reflection, desperation and the burden of life and sins of the past.

Unknown said...

Gela Chkvanava has been nominated for Georgian Literature Prize Saba 2015(The Dead Sand Desert)-(Intellect)as best novel