Belarusian LiteratureThe contemporary Belarusian literature finds itself in a situation of a strong competition with the volumes of book production in Russia and translations of the world literature. The term "national literature" in Belarus today is specific for its literary works, developing in the context of a formal bilingualism, which, in practice, represents the predominance of Russian language. As far as the genre structure is concerned, Belarus is not an exception in the world trends, aiming towards "light" genres (detective novels of all kind, fantasy novels, etc.). From the point of view of topics, in the "high quality" literature, prevailing topics usually are: World War II, Chernobyl, the Belarusian countryside, also with new motives appearing: general facts on ongoing processes and the current life in Belarusian cities. Besides that, experimentation in style and form is present.

What is significant for the contemporary Belarusian literature is the co-existence of two forms of literary works: "official" and "alternative". The first of the two is basically represented by members of The Association of Writers of Belarus led by Mikalai Charhinets. The second – The Association of Belarusian Writers. The poet and prose writer, Uladzimir Niakliaeu is considered the main opponent. However, the contemporary literature is rather a literature of "individualists", out of whom each creates their own art world and that is why hardly any institutional affiliation influences the creative work of real artists.

528 comments:

1 – 200 of 528   Newer›   Newest»
Unknown said...

Ales Adamovič je meno významného bieloruského spisovateľa narodeného 3.9.1927. Bol spisovateľ, režisér, literárny vedec a scenárista. Vo svojich knihách zachytával najmä vojnu.
Jedna jeho kniha, ktorú avšak zostavil spolu s Daniilom Graninom, si mohol čitateľ donedávna zakúpiť aj v slovenskýcj kníhkupectvách. Na 221 stranách sme sa mohli dočítať o správaní sa ľudí počas blokády Leningradu.
Celkom zaujímavé by mohli byť jazyky, v akých spisovateľ písal. Jednalo sa nie len o bieloruštinu ale aj o ruštinu.

Unknown said...

Day of Belarusian Written Language is an annual holiday that is marked on the first Sunday of September.
The holiday is intended to demonstrate the unity of the Belarusian written word and the history and culture of the Belarusian people, and to show the development of the written language and book publishing in Belarus.
Following the tradition, Day of Belarusian Written Language is celebrated in the cities which are considered cultural, scientific and literature centers of the country.
http://www.belarus.by/en/about-belarus/culture/den_bel_pism_en
http://www.belarus.by/en/press-center/photo/belarusian-written-language-day-in-bykhov_ti_211_0000001704.html

Andrea Jackuliaková said...

Návštevníci bratislavskej letnej čitárne U červeného raka (24. augusta) sa na podujatí Slovo spoza mreží (čítanie zo zakázaných kníh) venovanom bieloruskej literatúre zoznámili s jej významným predstaviteľom, spisovateľom Vladimírom Podgolom. Úryvok z jeho knihy s mnohoznačným a nejednoznačným názvom Guľa pre prezidenta si publikum vypočulo v origináli.

Viac na stránke: http://www.litcentrum.sk/clanky/bieloruske-podobenstvo-biblie

Unknown said...

Jakub Kolas patrí asi k najvýznamnejším tvorcom bieloruskej literatúry. Bol nielen básnikom, publicistom alebo prozaikom ale zároveň bol spolutvorcom bieloruskej gramatiky. Vďaka svojmu otcovi prežil dlhý čas v prírode, čo sa zákonite odzrkadlilo aj na jeho tvorbe. V roku 1926 dostal titul Národný básnik Bieloruska.

Unknown said...

Počas vojny emigrovalo niekoľko bieloruských spisovateľov do cudziny, väčšinou do USA, avšak len málo z nich sa vrátilo naspäť do vlasti. Zaujímavé by bolo zistenie, prečo sa nechcú vrátiť...

Unknown said...

Bieloruská internetová knižnica Kamunikat je prístupná od roku 2007 a vznikla aj vďaka finančnej podpore programu Poľská pomoc, ktorý funguje pod záštitou poľského Ministerstva zahraničných vecí. Stránka knižnice slúži ako skvelý nástroj na oboznámenie sa s bieloruským literárnym životom - knihami, autormi, periodikami, vydavateľstvami, taktiež si na nej možno vypočuť diskusie na témy týkajúce sa bieloruskej literatúry a kultúry.

Viac na www.kamunikat.org
Viac o programe Poľská pomoc na https://www.polskapomoc.gov.pl/Polish,Aid,160.html

https://www.polskapomoc.gov.pl/Kamunikat.org,-,internet,library,726.html

Unknown said...

O tom, prečo sa bieloruský básnik, diplomat, v minulosti tiež riaditeľ Štátnej televízie a rozhlasu Bieloruska a veľvyslanec v Spojených štátoch, Hienadź Buraŭkin (28.august 1936- 30.máj 2014) dnes považuje nie len za skvelého básnika, ale aj človeka, ktorý pomohol pochopiť Bielorusko, sa dočítate v letnom čísle časopisu Bieloruská revue.

http://kamunikat.org/Belarusian_Review.html?pubid=27882


Unknown said...

Svetlana Alexievich je bieloruská novinárka a prozaička, ktorá bola v roku 2013 nominovaná na Nobelovu cenu, no nedostala ju. Zaujímavé na tejto autorke je téma, na ktorú píše. Najčastejšie je to téma vojny, katastrofa v Černobyle no píše aj o histórii ZSSR. Jej diela sú plné súcitu, solidarity, empatie a subjektivity. V Bielorusku sa vedú debaty, či je to ruská alebo bieloruská autorka, keďže všetky jej knihy sú napísané v ruštine. Tie najznámejšie boli aj preložené do angličtiny.

Viac na:
http://blogs.euobserver.com/rakhlei/tag/belarus-literature/
http://www.alexievich.info/booksEN.html

Unknown said...

Aj v Minsku prekvitá literárny život, hoci vláda stanovila určité obmedzenia, čo sa týka vydávania kníh. Dva hlavné básnické festivaly v Minsku sú: Poetry Festival "Poems on the Pavement" a "Great Duchy of Poetry". Viac sa o literárnom živote v Minsku dočítate tu: http://openbelarus.by/en/literary

Zuzka Š. said...

V dňoch 3.-7. septembra 2014 malo Bielorusko odprezentovať viac ako 600 kníh na 27. ročníku Moskovského knižného veľtrhu. Výstava sprístupnila najnovšie diela z každého žánru: náučného, vedeckého, encyklopedického, detského atď.
Tento rok sa tam objavili knihy vydavateľstiev ako Belarus, Belorusskaya Nauka, the Petrus Brovka Belarusian Encyclopedia, Vyshcheishaya Shkola, Mastatskaya Litaratura, Narodnaya Asveta, Zvyazda, Pachatkovaya Shkola a pod. Medzinárodný knižný veľtrh v Moskve sa koná od roku 1977. Zúčastňujú sa ho knižnice, vydavateľstvá či kultúrne centrá. Bierorusko bolo vždy jedným z najdôležitejších hostí veľtrhu.
Zdroj: http://eng.belta.by/all_news/culture/Belarus-to-showcase-over-600-books-at-Moscow-Book-Fair_i_75374.html

Anonymous said...

Andrei Khadanovich je básnik a prekladatel, je autorom ôsmich básnických zbierok "Listy z pod deky" (2004), "Nesúmerné sny" (2010), je prekladatelom anglickej, francúzskej, litovskej, polskej, ruskej a ukrajinskej a poézie, jeho diela sú preložené do 14 jazykov, je prezidentom PEN Belarus, taktiež sa zúčastnil 14. – 16. mája 2009 na medzinárodnom literárnom festivale Literackie Pomosty, zorganizovaný Krajskou a mestskou verejnou knižnicou C,
zdroj: http://iwp.uiowa.edu/writers/andrei-khadanovich

Unknown said...

«Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...»
O tom čo sa dialo v Minsku a v životoch jeho obyvateľov počas Veľkej vlasteneckej vojny sa dočítate v tejto knihe.
Napísala Irina Voronkova.

http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=17899

Unknown said...

Maks Ščur je bieloruský básnik, spisovateľ a prekladateľ. V rokoch 1994–1998 bol študentom Minskej lingvistickej univerzity. Neskôr emigroval do Česka a od roku 1998 žije v Prahe. Venuje sa prekladom diel z češtiny, španielčiny a angličtiny.

Unknown said...

The Ales Adamovich Award is the annual literary prize of the Belarusian PEN Center, founded in 1995. The prize is awarded for the best nonfiction book of the year. - See more at: http://newskitchen.eu/2014/05/14/ales-bialiatski-wins-the-ales-adamovich-literary-award/#sthash.A1iClDKo.AZGUEBiT.dpuf

Unknown said...

Ales Adamovič sám prežil hrôzy vojny a tak nečudo, že sa vojnovej tématiky aj chytil. Spolu s Elemom Klimovom vytvorili vojnovú psychologickú drámu s názvom "Choď a pozeraj sa", v ruskom origináli "Иди и смотри", ktorú slávnostne prezentovali pri príležitosti 40.výročia(1985) sovietskeho víťazstva nad fašizmom.

Unknown said...

Chronologicky usporiadaný zoznam naznámejších bieloruských autorov: http://www.belarus-misc.org/writer/bel-writc.htm#top

Unknown said...

Rozhovor s Maksom Ščurom v rádiu Praha o dôvodoch jeho emigrácie do Českej republiky, o jeho tvorbe a mnoho iného.

Článok: http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/maks-scur-zazpival-v-brne-sve-zhudebnene-basne

Unknown said...

Ales Adamovič v spolupráci s Daniilom Graninom vytvorili svetoznámy knižný titul s názvom "Leningradská blokáda". Vyšla v dvoch častiach v rokoch 1977 a 1982. U nás v rokoch 1981 a 1984 vyše šesťstostranové svojím spôsobom epochálne dielo vyšlo ako "Blokádní denníky" a "Kniha o blokádě" v pražskom Lidovom nakladatelství. Kniha stavia predovšetkým na zápiskoch (z prvého zhruba trištvrte roka vojny a najťažších mesiacov blokády Leningradu) troch ľudí rozdielneho sociálneho pôvodu i záberu. Viacerí pamätníci vojny ani dnes nedokážu takéto riadky čítať. Poznamenanie je prisilné.

Unknown said...

http://belorusko.pise.cz/img/212208.jpg

Unknown said...

Pozoruhodný dizajn a súčasný bieloruský kultúrny život. Aj o tom je časopis pARTisan. Na jeho stránkach sa od roku 2002 čitatelia stretávajú s aktuálnymi, diskutabilnými a často kontroverznými fenoménmi umenia, literatúry, divadla, filmu a hudby. Medzi autorov časopisu patria napr. spisovateľ Igor Bobkov, umelec Andrej Durejka, kritik Andrej Rasinski a ďalší.

http://partisanmag.by/?p=279

Unknown said...

V próze Alesa Adamoviča "Moje ves lehla popelem" si môžme prečítať ako bolestne autor zobrazuje utrpenie ľudí žijúcich v Bielorusku počas Veľkej vlasteneckej vojny, všetky muky, ktoré obyčajný civil zažíval, ak bolo čo i len podozrenie z jeho kolaborácie s partizánmi. Ako obrázok prikladám predný obal knihy:

Unknown said...

http://www.antikvariat-benes.cz/foto/40259_big.jpg

Unknown said...

Hlavnými hrdinami knihy sú traja ľudia. Nikdy sa nestretli, jeden o druhom nevedeli. Dvaja muži a jedna žena. Prvý je historik Georgij Alexejevič Kňazev, druhý pätnásťročný Jura Riabikin a tretia Lidija Georgijevna Ochapkinová. Tri príbehy, tri rozličné osudy z obdobia blokády Leningradu počas II. svetovej vojny.

Unknown said...

V mojich príspevkoch už spomínaná známa autorka Svetlana Alexijevičová bola pozvaná na "Festival spisovatelu Praha", ktorý sa bude konať 7.novembra. Okrem iného bude čítať zo svojej knihy Modlitby za Černobyl.
Vian info: http://www.pwf.cz/rubriky/festival-2014/svetlana-alexijevicova/
http://www.pwf.cz/rubriky/festival-2014/svetlana-alexijevicova/autorka/
na tomto odkaze je uverejnený úryvok z jej tvorby, v ktorom sa vyjadruje aj k súčasným témam: http://www.literarni.cz/rubriky/aktualni/clanky/svetlana-aleksijevic-stejny-scenar_10103.html#.VDG3Rvl_tqU

Unknown said...

"Návrat do Chatyne" autora Alesa Adamoviča je umeleckým stvárnením spomienok bývalých partizánov, ktorí sa pravidelne stretávajú pri pamätníku vypálenej dediny a pripomínajú si udalosti ich partizanského života v období vojny.

Unknown said...

Nacisti zničili na území Bieloruska vyše 5000 osád a dedín, a obyvateľov stoviek z nich vyvraždili. Symbolom týchto zverstiev sa stala dedina Chatyň, ktorú nacisti vyhladili pred 70-timi rokmi, 22. marca 1943. Chatyň bola jednou z mnohých obcí, v ktorej boli vyvraždení civilisti za to, že údajne podporovali partizánov. Nacisti spolu s ukrajinskými dobrovoľníkmi uväznili miestnych obyvateľov do stodoly, ktorú zapálili. Zahynulo 149 ľudí, z toho 75 detí. http://img.cas.sk/img/11/gallery/1628662_pamatnik-socha-chatyn.jpg a http://img.ct24.cz/cache/900x700/article/46/4502/450148.jpg?1363913448

M. V. said...

Ryhor Ivanavich Baradulin was a Belarusian poet, essayist and translator. He was the last Belarusian who received the title of the People's Poet. He started publishing his works in 1953. His first poems appeared in the newspaper "Chyrvonaya zmiena". The first book of his poems, "Maladzik nad stepam" appeared in 1959. All in all Ryhor Baradulin published around 70 books of poems (including poems for children, satiric and humorous poems), articles, essays, translations. In 2006 Ryhor Baradulin was nominated for the Nobel Prize in Literature for his book of poems "Ksty".
http://en.wikipedia.org/wiki/Ryhor_Baradulin

Baradulin died on March 2, 2014 at age 79.
http://en.eurobelarus.info/news/society/2014/03/05/belarus-said-farewell-to-its-poet.html

Unknown said...

.."Knihy zo súčasnosti sa píšu v hojnom počte, rovnako próza aj poézia. Politika je v nich prítomná skôr ako súčasť každodenného života. Samozrejme, sú aj kvalitné diela, v ktorých základný konflikt môže byť politický. Napríklad, prenasledovaný aktivista sa zamiluje do dcéry šéfa KGB. Ďalej sú výborné paródie, skvelá je „angažovaná“ rocková poézia. Trúfam si však povedať, že na skutočne veľkú knihu zo súčasnosti – veľkú rozsahom aj hodnotou – ktorá by umelecky spracovala aj politickú realitu dnešného života, stále ešte čakáme." .. "Knižná distribúcia je na 95% v rukách štátu, nezávislý vydavateľ má problém čo i len dostať nejakú knihu do kníhkupectva. V štátnych vydavateľstvách funguje cenzúra, ktorá sa vlastne prejavuje už ako samocenzúra u autorov. Existuje prorežimný Zväz spisovateľov, ktorý zjednocuje kopu grafomanov a pätolízačov a má všetku štátnu podporu. Práve tí grafomani sú ale zaraďovaní do školných osnov. Spôsobov kontroly vypracoval režim síce veľa, ale nezávislá tvorba žije. Najviac na relatívne slobodnom internete." ..z interview s Siarhejom Smatryčenkom. Viac nájdete na: http://prievidza.sme.sk/c/6733889/v-bielorusku-vladne-byrokracia-propaganda-a-korupcia.html

Unknown said...

Jakub Kolas, vlastným menom Kanstancin Michajlavič Mickevič pochadzajúci z okolia mesta Minsk bol bieloruský básnik, prozaik, dramaturg, kritik, publicista, prekladateľ a spolutvorca súčasnej bieloruskej gramatiky.

Unknown said...

Kolas graduated from the Niasvizh Teachers' Seminary (1902). He was imprisoned for three years (1908-1911) for activism in the cause of opening Belarusan schools, which had been prohibited by the tsarist government. Kolas contributed poetry and short stories to Nasha Niva, and authored two classical narrative poems, Novaya ziamla (New Land) and Symon -- muzyka (Symon the musician). In Soviet Belarus, he was active as a teacher and scholar. For his literary work, he was awarded the honorific title of People's Poet in 1926. In 1929, he was elected vice president of the Belarusan Academy of Sciences.
More information: http://www.belarus-misc.org/writer/ykolas.htm

M. V. said...

This year the ancient town of Zaslavl hosted the 21st edition of the Belarusian Written Language Day. It is the second time the town played host to this festival. Program featured festivals of books and mass media, literature and music events, presentations, numerous exhibitions and concerts, excursions to ancient sites, honoring the best writers of the year. The most spectacular events of the festival included a presentation of the unique printing press that was used by humanist Symon Budny to print his Bible in Zaslavl in 1576. Spectators could also see the Francysk Skaryna Bible that was recreated using ancient technologies, live sculptures of chroniclers, writers and book characters. The monument to Prince Izyaslav, the founder of Zaslavl, was unveiled… http://www.belarus.by/en/press-center/photo/belarusian-written-language-day-in-zaslavl--_ti_280_0000002949.html

Unknown said...

Ales Adamovich pracuje a žije od roku 1986 v Moskve. Bol uznávaný spisovateľ a kritik, stal sa profesorom a členom Akadémie vied Bieloruska, doktorom filológie. Ďalšou jeho prácu je Blokáda knihy, ktorá se dostala až za hranice Bieloruska. Napísal filmový scenár k filmu "Jdi a dívej se" ("Иди и смотри").
Vo vojne toho veľa videl a všetko vložil do svojich príbehov, ktorými se vracia do obdobia vojny a za svoj literárny počin získava množstvo ocenení, v Bielorusku sa stáva zakladateľom a prezidentom PEN.

Unknown said...

V Bielorusku sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien literárnej súťaže "Ex Libris". Autori porote predkladali texty na rôzne témy v žánri literatúra faktu.
http://lit-bel.org/by/news/5285.html

Unknown said...

“The contemporary Belarusian literature is utterly a reflection of the contemporary Belarusian society. It can be seen both with regard to relations between authors and to literature trends. The Belarusian literature circles are divided into small groups of involuntary associates that are generally open for the world but closed to similar networks inside the country.”
http://www.kas.de/wf/doc/kas_37037-1522-2-30.pdf

Mladá bieloruská poetka píše o súčasnej bieloruskej literatúre.

Unknown said...

"The 2007 statistical data showed that only 7% of books were published in Belarusian. This was already a strong indicator. I don’t think much has changed today." (rozhovor z roku 2013)
http://partisanmag.by/?p=3865 rozhovor s Iharom Łohvinau, zakladatelom Łohvinau Publishing House.

Časťou mladej resp. modernej bieloruskej literatúry sa stáva aj otázka (bieloruského) jazyka. Vo svojich príspevkoch sa teda budem venovať problematike a vzťahu autor/jazyk.

Unknown said...

“The activity of the organization was recognized by the international community. In 2014 International Publishers Association Freedom awarded Ihar Lohvinaŭ with the Publish Prize for Exemplary Courage In Upholding Freedom Of Expression And Freedom To Publish.”

http://lohvinau.by/en/literary-house-lohvinau/ zaujímavá stránka alternatívneho vydavateľstva, nájdete tam infomácie a novinky o podujatiach, ale aj o súčasných autoroch píšucích v bieloruštine.

Unknown said...

– “Over the fourteen years of its existence, the Lohvinau publishing house printed around 700 titles, more than half of them in Belarusian.”

“Of course, the state still supports the publication of books considered to be Belarusian classics to published for schools and holds yearly the Day of Belarusian Writing in September to celebrate the first Belarusian book in published by Francysk Skaryna in 1517.”

Kauza Kulturkampf Against The Belarusian Language, ktorá mala dohru minulý rok.

Zaujímavé sú tabulky z rokov 2009-2012 a 1990-2005 ktoré ukazujú počet publikovaných kníh a obeh kníh a periodík v Bielorusku.

Unknown said...

link http://belarusdigest.com/story/kulturkampf-against-belarusian-language-16250

Unknown said...

http://belarusdigest.com/story/svetlana-alexievich-belarusian-language-rural-and-literary-unripe-14532

Svetlana Alexievich: Belarusian Language Is Rural And Literary Unripe

Išlo naozaj o nedorozumenie? Článok o súčasnej bieloruskej spisovateľke a malom faux pax. Svetlana je veľmi uznávaná v súčasnej svetovej lietartúre a bola nominovaná na Nobelovú cenu za literatúru 2014. (http://news.yahoo.com/guessing-heats-2014-nobel-literature-prize-083937050.html)

“A wave of protest went through the Belarusian independent media when Alexievich was quoted to have said the the Belarusian language was “rural and literary unripe” («Беларуская мова вельмі вясковая і літаратурна нявысьпелая»,), which is why she chose to write in Russian only and considered herself to belong to Russian culture.”

“So far it remains unclear whether the writer and the German journalist have misunderstood each other or whether Alexievich for some reason chose to make a provocative statement.”

Autorka o svojej tvorbe.

“If you look back at the whole of our history, both Soviet and post-Soviet, it is a huge common grave and a blood bath. An eternal dialog of the executioners and the victims. The accursed Russian questions: what is to be done and who is to blame. The revolution, the gulags, the Second World War, the Soviet-Afghan war hidden from the people, the downfall of the great empire, the downfall of the giant socialist land, the land-utopia, and now a challenge of cosmic dimensions - Chernobyl. This is a challenge for all the living things on earth. Such is our history. And this is the theme of my books, this is my path, my circles of hell, from man to man.”

Unknown said...

Jerzy Giedroyc Literary Award je hlavné nezávislé ocenenie za literatúru, ktoré sa udeluje od r. 2012.
na stránke http://pen-centre.by/projects_en.html nájdete okrem iného aj prehľad literárnych ocenení a projektov.
Tohtoročných víťazov môžete nájsť na stránke http://gedroyc.by kde si môžete prečítať niečo o aurotoch a ich knihách. Stránka je po bielorusky, ale podľa mňa sa to celkom dá.

Unknown said...

“Poets from Belarus, Sweden, Russia, Ukraine, Poland, Slovakia, Germany, Estonia, Finland etc. took part in the festival events, that traditionally include a poetry slam, literary readings, book presentations and others.”
http://stralcou-fest.by

https://www.youtube.com/watch?v=71_TedFIwAQ&spfreload=10%20Message%3A%20JSON%20Parse%20error%3A%20Unexpected%20EOF%20(url%3A%20https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D71_TedFIwAQ) ukážka z Bieloruska

https://www.youtube.com/watch?v=AMww3W59cx4&spfreload=10%20Message%3A%20JSON%20Parse%20error%3A%20Unexpected%20EOF%20(url%3A%20https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAMww3W59cx4)
ukážka z Čiech, víťaz 1.ročníku Slampoetry Slovakia 2007 Paľo Čejka.
Obe ukážky podľa mňa stoja za pozretie.
slovenská verzia Slam poetry http://www.slampoetry.sk

Unknown said...

Inicjatywa Wolna Białoruś je aktivistické zoskupenie ľudí v Poľsku, ktoré upozorňuje na ochranu ľudských práv v Bielorusku a tiež združuje Bielorusov žijúcich v Poľsku. Snažia sa priblížiť bieloruskú kultúru Poliakom.
Sprievodným podujatím tejto iniciatívy je aj akcia Białoruś pod lupą, kde významní bieloruskí umelci diskutujú, resp. prednášajú o jednotlivých druhoch umenia (kino, lietartúra, architektúra, divadlo…)
Tento rok mala prednášku o literatúre Valeryja Kustava, ktorú som spomínala v prvom príspevku.
Za pozornosť stojí aj fakt, že kapely vystupujúce na podujatí Solidarni z Białorusią vystupovali aj na majdane v Kyjeve, čím poľská strana zároveň vyjadrila podporu Ukrajine.

http://wolnabialorus.pl/category/kultura/
http://wolnabialorus.pl/piate-spotkanie-z-cyklu-bialorus-pod-lupa/
http://solidarnizbialorusia.pl/inicjatywa-wolna-bialorus

Unknown said...

Valeryja Kustava je bieloruská poetka a esejistka. Doteraz vydala 3 knihy, ktoré vyšli v ruskom, litovskom, švédskom, gruzínskom, anglickom, francúzskom a slovinskom preklade.
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Валерыя_Кустава
http://belaruslitteratur.blogspot.sk/2011_08_01_archive.html

Unknown said...

Literárne diskusie, čítania, performance, stretnutia s autormi, vydavateľmi, prekladateľmi, atď..

“Generally speaking they consist in making Ukrainian-Swedish collaboration wider and deeper, establishing more intensive Ukrainian-Belarusian collaboration, especially in translational projects; more intensive work on non-profit projects on promoting Ukrainian and Belarusian literature abroad.”

http://www.bookplatform.org/en/activities/975-yury-zavadsky-at-the-belarusian-swedish-literary-days.html
http://belaruslitteratur.blogspot.sk/2014/01/14-18-may-2014-belarusian-swedish.html

Unknown said...

* Bielorusko-Švédske literárne dni 2014 sa tento rok konali vo Vilnisue.

Diana Kubrická said...

Neoficiální antologie
Vydání Antologie běloruských povídek v češtině má dvojí význam. Nejenže seznámí českého čtenáře s částí současné běloruské literatury, ale představuje i jistý morální vzkaz běloruské demokratické kulturní scéně: má smysl tvořit, vaše díla jsou žádaná i v zahraničí. Antologie dokládá „evropskost“ současné běloruské literatury, která se zabývá hluboce lidskými a aktuálními problémy a má světu co ukázat a předat. Přes problémy způsobené obtížnou politickou situací v zemi chytli běloruští literáti druhý dech a vypracovali se na úroveň jiných literatur. Možná právě současná politická realita z nich ždíme opravdové literární umění.

http://www.iliteratura.cz/Clanek/20065/smatrycenka-sjarhej-ed-antologie-beloruskych-povidek-1

Článok o vydaní knihy "Antologie běloruských povídek 1"

Unknown said...

Medzi bieloruských autorov VEP by som zaradila aj Niku Rakitinu, autorku píšucu fantasy literatúru. Ako prvá bieloruská autorka získala cenu získala v roku 2008 cenu za najlepšiu mladú autorku na EUROcone. Jej najznámejším dielom je román "Gonitva", v ktorom si autorka vymyslela vlastnú krajinu založenú na bieloruských, poľských a litovských mýtoch a legendách. Protagonistami sú hrdinovia z týchto mytológií a dokonca aj miesta v knihe sú pomenované podľa skutočných miest v Bielorusku. Myslím, že stojí za prečítanie:)

Unknown said...

Andrei Khadanovich is the author of eight collections of poetry, including Лісты з-пад коўдры [Letters from under the Blanket] (2004), Несымэтрычныя сны [Nonsymmetrical Dreams] (2010), and a poetry book for children Нататкі таткі [Father’s Notes]. A translator of English, French, Lithuanian, Polish, Russian, and Ukrainian poetry, he has had his work translated into 14 languages.

Unknown said...

Khadanovich is a teacher of literature in Belarusan State University and Belarusan National Liceum of Humanities. Head of Translation Workshop in Belarusan Colegium (Minsk). An organizer of Literature Contest Ya Maju Tvor for Belarusan schoolchildren.

Unknown said...

Niečo z tvorby Khadanovicha:

The Even Number

The girl goes shopping.
The girl buys camomile tea,
A packet of twenty teabags.
The girl takes the tea home.
The girl pulls out the teabags one by one,
Telling fortunes — He loves me.
He loves me not. Loves me. Loves me not —
Although she already knows the way it goes
With the even numbers.
But what else can she do?
Once again, all the packets of twenty five
Have been snapped up by other girls.

Unknown said...

Ďalsia z Khadanovichových básní:

The Lake School of Poetry

And there was a lake,
The final stop on the city railway.

And there was the sky,
The final stop in his careless dreams,
After six days of travelling in the rain.

And on the seventh day,
There was sun and he saw
How bad the other six had been.

And there were sail boats
And steamships and buoys
With the warning ‘No Swimming Beyond This Point.’

And they were the only two people in the whole world,
Like Adam and Eve or a troubadour and his lady
— except for the seagulls and the speedboats.

And she was topless,
With an apple bulging out
Of the pocket of her fashionable ‘short shorts’.
She looked like a tennis player
Ready for the first serve.

There was no need to call ‘second service’.

Unknown said...

A ešte jedna z jeho básní:

Post-Impressionism

I remember when I was a child
I’d try and climb up on my granny’s stove —
And my arms would sink up to the shoulders
In the black sea of sunflower seeds
She was trying to get dried.

I remember when I was older
The seeds were drying really quickly
And my girlfriend wasn’t shy
About tucking in right in front of me,
Hulling them with her teeth,
And a husk would be hanging off her lip,
And didn’t put me off kissing her one bit.

And I was removing it,
Carefully, like a bomb disposal officer,
Because the first touch
Could easily be the last one,
And I was looking forward to the sequel:
On the stove some new seeds
Were almost dry.

That’s why I know
As much as Van Gogh about sunflowers
And about pumpkins
A lot more.

Jana Kopálová said...

Antológia bieloruských poviedok je pozoruhodný literárny počin. Táto kniha si kladie za ciel zoznámit čitatela so súčasnou bieloruskou literatúrou. Kniha vychádza v češtine.
http://ibabylon.cz/terra-incognita-belarus

Anonymous said...

Ales Adamovič autor diela "Leningradská blokáda" stavia predovšetkým na zápiskoch troch ľudí rozdielneho sociálneho pôvodu i záberu: Georgija Alexejeviča Kňazeva, historika, čiastočne ochrnutého riaditeľa Archívu Akadémie vied, Juru Riabinkina, pätnásťročného chlapca, ktorý pre slabý zrak nemôže byť vysnívaným námorným kadetom, a Lidije Georgijevny Ochapkinovej, matky dvoch malých detí, ktorej zápisky vznikali tesne po prežitých rokoch vojny, aby sa na všetky hrôzy nezabudlo. Tieto zápisky len občas dopĺňajú záznamy či spomienky ďalších osôb, vrátane Daniila Granina, ten vtedy počas zákopovej vojny bojoval v prednej línii obrancov Leningradu.
viac na: http://www.litcentrum.sk/recenzie-autora/13268

Unknown said...

Prikladám článok o známej bieloruskej spisovateľke a jej knihe Voices of Chernobyl. Kniha pozostáva zo svedectiev a výpovedí ľudí, ktorí túto katastrofu prežili. Uvedené sú aj detaily a príbehy spojené s týmto literárnym počinom.

http://www.neweasterneurope.eu/interviews/1354-the-solitary-voice

Unknown said...

Prikladám ukážku vyššie spomenutej knihy v angličtine. Krátky úryvok, no určite zaujme.
http://www.theparisreview.org/letters-essays/5447/voices-from-chernobyl-svetlana-alexievich

Unknown said...

Článok o bieloruskej autorke Svetlane Alexievich. Sú tu spomenuté zaujímavosti z jej života, z jej tvorby a ocenenie, ktoré za svoje diela dostala.
http://www.dw.de/svetlana-alexievich-of-belarus-wins-german-literary-prize/a-16896105

Unknown said...

A traumatic history of the Belarusian literatue. The literature of Belarus has historically had to cope with the encroachment of Soviet influence, and a persistent lack of freedom of speech. Nowadays, Belarus has several writers, who are known all around the world.
http://theculturetrip.com/europe/belarus/articles/belarusian-literature-a-traumatic-history/

Unknown said...

16.-18. 5.2014 sa konali vo Vilniuse Bielorusko-Švédske dni literatúry. Tento festival sa koná od roku 2002. Počas týchto dní sa konajú rôzne prednášky a semináre, na ktoré he vstup zadarmo. Ak by ste chceli vedieť, aké aktivity a predášky sa tento rok uskutočnili, nájdete to v nasledujúcom odkaze:
http://belaruslitteratur.blogspot.sk/2014/01/14-18-may-2014-belarusian-swedish.html

Unknown said...

http://belarusjournal.com/

In 1965 the Anglo-Belarusian Society began publishing a yearbook - The Journal of Byelorussian Studies.

Since 2013, the Journal of Belarusian Studies is published in London by the Ostrogorski Centre in cooperation with the Anglo-Belarusian Society.

The Journal is distributed annually to universities, libraries and private subscribers in the UK, the US, Belarus and other countries throughout the world.

The Journal publishes articles on Belarusian literature, linguistics, foreign relations, civil society, history and art, as well as book reviews.

Anonymous said...

Uladzimir Njakljajev je bieloruský básník a spisovatel narodení 19. Júla 1946 v meste Smarhon. Jeho prvé básne Nyaklyayew začal písať v ruštine, je členom združenia literatúry v novinách "Znamya Yunosti". Podnecovanie k zmene povolania ho viedlo k ceste na Ďaleký východ a sever. Po návrate domov, sa rozhodol vstúpiť do "Oddelenia Filológie". Potom čo neskôr odišiel z Literárneho Inštitútu sa vrátil z Moskvy v roku 1972 a začal písať iba v bieloruštine. Od roku 1978 bol členom združenia "Union of Writers of USSR".

Anonymous said...

Uladzimir Njakljajeva bol autorom diel ako napríklad "Adkryccio”- jeho prvé dielo (1976), “Halubinaja posta” (1987), "Kon"- jeho najnovšie dielo momentálne (2010) a mnoho ďalších. Taktiež bol držitelom ocenení ako napríklad, Cena Lenina Komsomola za knihu “The inventors of the Winds” (1979). "Order of the Badge of Honour" za prínos literatúre v roku (1986), State award of RB ocenenie pomenované podla Janka Kupala obdržal roku 1998 za knihu básní a "Proshcha", publikoval v roku 1996 a Laureát prvej ceny na prvom Medzinárodnom festivale slovanskej poézie “Singing Letters” roku 2009.

Unknown said...

Valzhyna Mort is Belarusian writer from Minsk who has been praised as a risen star of the international poetry world” by the Irish Times. She published her first book in 2005 " I’m as Thin as Your Eyelashes," and became famous becaufe of her own style of writing.
http://www.poetryfoundation.org/bio/valzhyna-mort

Unknown said...

Interview with Valzhyna Mort about her homeland and inspiration for writing

http://pionline.wordpress.com/2012/02/06/valzhyna-mort-interview/

M. V. said...

On 9 October 2014, English PEN, German PEN, the International Publishers Association, PEN International and the Publishers Association UK have sent an open letter to the Belarusian Minister of Communications and Informatization, Sergei Popkov and the Minister of Information, Liliya Ananich calling on the government to urgently review and reform its laws relating to media and publishing as they believe Law on Publishing Activites from 2013 contains several provisions incompatible with the right to free expression. More here: http://www.pen-international.org/newsitems/international-writers-and-publishers-associations-call-for-reform-of-publishing-law-in-belarus/

Unknown said...

Valzyna Mort says " Minsk is not sometimes a place but the time which has past by and it means i am not a child anymore..."
https://www.youtube.com/watch?v=4BMsnBWt7ko

Unknown said...

Valzyna Mort reads her debut collection "Factory Of Tears" at The Stain of Poetry Reading Series.

https://www.youtube.com/watch?v=dqKjF2RUn5E

Unknown said...

Vo Frankfurte nad Mohanom sa od 8.-12.10.2014 konal knižný veľtrh. Je to najväčšia udalosť svojho druhu vo svete. Koná sa už po 66-krát. Svoje práce tu vystavilo okolo 7000 autorov zo 100 krajín planéty. Medzi týmito krajinami bolo aj Bielorusko. Zoznam autorov z Bieloruska, ktorí sa tohto veľtrhu zúčastnili, nájdete v nasledujúcom odkaze : http://lit-bel.org/by/news/5323.html
O udalosti informovali aj slovenské médiá : http://agentury.sme.sk/c/7428445/frankfurtsky-knizny-veltrh-sa-otvoril-odbornej-verejnosti.html

Unknown said...

The first famous Belarusian poet was Kiryla Turauski(XII c.). He has written renown "Words", Teachings", "Parables", two "Canons" and several poetical prayers. These poems bring us into spiritual world through the depth of centuries:

I togo radi steniu iz glubiny sierdecnya
i slezoiu boleznenoiu mi duseiu,
sudnyj cas pomysliaiu i ves' iznemogaiu!

Kako ubo obrascusia tamo!?
Koe li slovo izreku za grehi moia!?
Kakov li otvet budet mi ot Sudyi?!
Gde li ia skryiu bezzakonij moih mnozestvo,
Iako nest' pomogaiuscego, ni izbavliaiusc ego!?
I cto stvoriu, Gospodi moj, Gospodi!?
Ne vede komu sia priblizu.
Da spasena mi budet dusa!

Unknown said...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/KirylaTurauski.jpg

Unknown said...

Symbols in Belarusian literature:

Sun, Moon, Stars, Venus. The shine of these sky objects was usually associated with nobility of soul, valor, glory, even generosity. Sometimes such parables as"moonlight dispelling the darkness of night" were even used (Mialet Smatrycki).

Cross was the most often used symbol to show the readiness to fight for the true Christian belief, heroism of ancestors in establishing Christianity.

Out of the arms, the favorite symbol was Arrow - symbol of the heroic defence of homeland, and another sense is nobility of the intentions.

Heart and Hand were most often depicted parts of human body. The heart was often pierced by arrow or sword. These symbol meant the readiness of the owner to selfsacrifice. The arrow in hand was indicating the antiquity of family.

River or water source meant the unexhausting life force, and generally life.

Eagle and Falcon - were symbolising the hight of the family and the military might, respectively.

All dukes had a Crown in their coat of arms.

The structure of epigram included usually the list of the high human qualities of the person followed by the wishes of prosperity, longevity, etc.

Unknown said...

In 1991-92 he was acting co-chairman of the Secretariat of the Union of Soviet Writers. But his main literary period was between 1965 and 1985, under Leonid Brezhnev, when there was strict censorship. Although he was a member of the Soviet Writers Union he could not tell the whole truth about the horrors of the partisan war in Belarussia during the Second World War and could not say a word about NKVD-led punitive squads in his war books - the two-volume Partisans (1960-63), his novella Victory (1965) and The Khatyn Story (1974). But for his war stories he was awarded a literary prize by the Russian Ministry of Defence. He also won a Belarussian State Prize.

Unknown said...

In 1989 Adamovich was elected a member of the Soviet parliament and he was often seen on Russian television in debates. He was much disliked by Communist hardliners.

Unknown said...

Počas môjho bádania po internete som našiel aj zaujímavé stránky ako napríklad http://www.belarusguide.com/culture1/literature/ z ktorej plánujem čerpať, ale aj http://shop.eastview.com/

Unknown said...

An article about how the emergence of Belarusian literature is tied to the development of the Glagolitic and Cyrillic alphabets.

http://www.glagoslav.com/en/Theme/5/Belarusian-Literature.html

Unknown said...

Prikladám stránku o histórii bieloruskej literatúry. Článok je v AJ no myslím že je celkom zaujímavý, sú v ňom uvedení aj najznámejší bieloruskí autori, vymenované sú aj niektoré ich tituly. Môže Vám poslúžiť aj ako inšpirácia na zaujímavé čítanie. Ak by mal niekto záujem, je tam časť venovaná aj bieloruskému folklóru.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/59081/Belarus/292297/Literature

Unknown said...

Prikladám web stránku bieloruskej národnej knižnice, ktorá okrem toho že je najväčšia v krajine, vlastní aj najväčšiu zbierku kníh nielen v bieloruštine ale aj v ruskom jazyku (mimo územia RF). Dostupný je aj online katalóg a takisto a rebríček top 100 najpožičiavanejších kníh. Nachádza sa tam aj múzeum kníh, ktoré sa dá pozrieť na stránke aj vo virtuálnej podobe.
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index?lang=en

KatkaK said...

http://www.dw.de/svetlana-alexievich-of-belarus-wins-german-literary-prize/a-16896105
Svetlana Alexievich - how and why she, the women from Belarus won the german literary prize

KatkaK said...

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Alexievich
because there were no article about her, i added a short biography

KatkaK said...

http://www.dalkeyarchive.com/a-conversation-with-svetlana-alexievich-by-ana-lucic/
An interwiev about the book goic of Chernobyl

KatkaK said...

http://www.charter97.org/en/news/2014/4/16/94849/
A well-known Belarusian writer Svetlana Alexievich<.b> answered questions of Radio Svaboda reporter about Russia after Crimea’s annexation.

KatkaK said...

http://www.vietnambreakingnews.com/tag/svetlana-alexievich-and-japanese/
Nobel literature prize - Alexievich among favourites

KatkaK said...

http://bellit.museum.by/en/taxonomy/term/143
its an link on the state museum of the history of belarusian literature, Minsk

Zuzka Š. said...

The Belarusian booth at the Salon du Livre Paris (Paris Book Fair) featured products by three Belarusian publishing houses: Mastatskaya Litaratura, Vysheyshaya Shkola, and OAO Belkniga, BelTA has learned.
The Belarusian booth at the Salon du Livre Paris (Paris Book Fair) featured products by three Belarusian publishing houses: Mastatskaya Litaratura, Vysheyshaya Shkola, and OAO Belkniga, BelTA has learned.
The International Book Fair takes place in Paris every March and is one of the most important and well-known events in the book publishing industry. Every year the Salon du Livre Paris (Paris Book Fair) gathers over 1,000 publishing houses from 50 countries across the globe.
Belarusian books on display at Paris Book Fair

Zuzka Š. said...

In the run-up to the 70th anniversary of Belarus' liberation from Nazi invaders the department of archives and records under the Justice Ministry and the National Archives issued a collection of documents and materials "Partisans in Operation Bagration”. Its presentation was held in Minsk on 1 July, BelTA has learned.
The book "Partisans in Operation Bagration” includes 200 documents from the National Archive of Belarus about the third phase of the partisan “rail war” that began on the night of 20 June 1944 and active cooperation of the partisans with the Red Army units during Operation Bagration.
The book is illustrated with photographs and facsimile copies of the archival documents that are kept in the National Archives and the Belarusian State Archives of Films, Photographs and Documents.
New book about partisans role in Operation Bagration published in Belarus

Zuzka Š. said...
This comment has been removed by the author.
Zuzka Š. said...
This comment has been removed by the author.
Zuzka Š. said...
This comment has been removed by the author.
Zuzka Š. said...
This comment has been removed by the author.
Zuzka Š. said...
This comment has been removed by the author.
Zuzka Š. said...

The number of winners of the Union State Literature and Art Award may increase, Valentin Elizaryev, People's Artist of the USSR and Belarus, Professor of the Belarusian State Academy of Music, said at the roundtable session “Role of the Union State Award in Literature and Art in the cultural and spiritual integration of the peoples of Belarus and Russia” on 4 December, BelTA has learnt.
The Union State Award in Literature and Art was created in 2001. Since its establishment 21 people have been awarded. The prize was presented for the first time in 2002. Back then, the award was given to Russian actor Alexei Petrenko, Belarusian playwright Alexei Dudarev and People's Writer of Belarus Ivan Shamyakin. Other winners of the award include artist Mikhail Savitsky, Leonid Shchemelev, Georgy Poplavsky and Valentin Sidorov, actors Alexander Kalyagin, Rostislav Yankovsky and Vladimir Gostyukhin, composer Alexandra Pakhmutova, conductor Mikhail Finberg and other famous cultural figures from Belarus and Russia.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Number-of-Union-State-Literature-and-Art-Award-winners-may-increase_i_67743.html

Zuzka Š. said...

There are suggestions to fix the cash amount of the Union State Award in Literature and Art. This announcement was made during a roundtable “Role of the Union State Award in Literature and Art in the cultural and spiritual integration of the peoples of Belarus and Russia," said Lyudmila Antonova, the advisor to the Union State Permanent Committee in Minsk, BelTA has learnt.
The winners of the Union State Award in Literature and Art 2013-2014 will be announced in December after approval by the Supreme State Council of the Union State. The prize money will be paid by the Day of Unity of Russian and Belarusian Peoples.
This year 11 people have been nominated for the Union State Award in Literature and Art 2013/2014.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Union-State-to-pay-fixed-amount-of-prize-money-for-Literature-and-Art-Award_i_67690.html

Zuzka Š. said...

Winners of the 2013/2014 Union State award in literature and art will be announced in September, said State Secretary of the Union State Grigory Rapota at a ceremony to present special diplomas to the nominees in Moscow on 23 July, BelTA has learnt.
Most of the projects nominated by Russia are, in one way or another, connected with Belarus. For example, poet Vladislav Artyomov has won the nomination thanks to his translations of the works by Vladimir Korotkevich and Ales Staver into Russian. Russian writer and scenarist Boris Kostin has been nominated for the book “Simeon of Polotsk” and a number of other writings along with the radio play “Vladimir and Rogneda” and the series “Belarus: Centuries-Old Ties.”
It is the first time an art historian has been nominated for the Union State award. Russia’s Inessa Slyunkova has won the nomination thanks to three books on the history of Belarusian architecture.
Russia’s Nikolai Tretyakov was nominated for his poetry collections.
http://eng.belta.by/all_news/culture/i_37127.html

Unknown said...

Katalóg Кнігі з Беларусi bol predstavený na jednom z najväčších knižných festivaloch na svete – vo Franfurkte.
Za katalógom Кнігі з Беларусi stojí iniciatíva nezávislých publikovateľov, medzi nimi aj Lohvinau publishing house, ktorého som spomínala v príspevkoch vyššie.
Viac info TU alebo v ostatných príspevkoch vyššie :)

Unknown said...

Галіяфы je ďalšie bieloruské nezávislé vydavateľstvo, založené v roku 2007, ktoré podporuje domácich autorov. V rozmedzí rokov 2013 – 2014 plánujú vydať okolo 150 titulov rôznych žánrov.

Unknown said...

Off topic: Today (*16.10. 2014) at the Czech Cultural Center in Berlin pARTisan presents an exhibition of Belarusian contemporary art APPREHENSION OF WAR. Artists: Ihar Cišyn, Zhanna Gladko, Siarhiei Hudzilin, Michail Hulin, Andrei Liankievich, Andrey Loginov, Alaksiej Lunioŭ, Marina Naprushkina, Alexey Naumchik, Danila Parniuk, Anton Sarokin. Curators: Tania Arcimovič, Artur Klinau, Inha Lindarenka. On the frame of Kulturtag der europäischen Kulturinstitute in Berlin festival.
Príspevok z FB stránky magazínu pARTisan, pridávam iba ako ilustráciu spolupráce medzi krajinami v oblasti kultúry ako takej.

Unknown said...

Тамара Стагановіч-Кольба, dcéra Марыі Стагановіч a Аляксандра Стагановіча, chce na počesť pamäti svojich rodičov udeliť ocenenie za literatúru. Týmto chce podporiť bieloruskych autorov píšucich v bieloruštine.
Práce, ktoré sa môžu uchádzať o ocenienie musia byť v jednom z týcho žánrov: pamäte, biografie, cestovateľské zápisky, non-fiction próza.
V budúcom roku sa cena udelí prvýkrát a to za obodbie 2011 – 2014.
V roku 2011 bola vydaná knižná séria «Беларуская мемуарная бібліятэка», ktorá pozostáva zo sérií «Успаміны пасла» a «Мае ўспаміны» (autori М. Стагановіч a A. Стагановіч). Hlavnou ideou tejto publikácie sú spomienky Bielorusov a Bieloruska.
Viac o pripravovanom projekte TU.

Unknown said...

25.10.2014 sa v meste Гарошкаў (Goroshkov) bude konať literátno-kultúrny večer na počesť Bieloruského básnika Анатоля Сыса (Anatola Sysa). Vrámci tejto udalosti zúčastnení položia kvety na hrob básnika, navštívia strednú školu, ktorú navštevoval a vychutnajú si rôzne vystúpenia. Zoznam zúčastnených nájdete na nasledujúcom odkaze:
http://lit-bel.org/by/news/5333.html
Tiež som našla správu o tejto udalosti z roku 2010:
http://survincity.com/2010/07/poetry-festival-in-goroshkova/

Unknown said...

Топ-12 песень на вершы Паэта Сыса.
Piesne bieloruských hudobníkov na verše Antola Sysa.
Vypočuť si ich môžete TU

Unknown said...

Medzinárodná organizácia PEN - celosvetové združenie spisovateľov (založené v roku 1921 v Londýne), ktoré bojuje za slobodu slova a podporu spisovateľov - prenasledovaných, väznených či zavraždených pre svoje názory.Bieloruská odnož sa ku svetovej organizácii pripojila v roku 1996. V rokoch 1999-2003 bol prezidentom bieloruského PEN-centra aj Vasil Bykov.

Unknown said...

Krátke info o súčasnej bieloruskej spisovateľke

​​Valzhyna Mort was born in Minsk, Belarus, and now lives in Ithaca. Her collections of poetry are I’m as Thin as Your Eyelashes, Favourites for accordion, Factory of Tears (Copper Canyon Press, 2008), and Collected Body, (Copper Canyon Press, 2011). The New Yorker writes, “Mort strives to be an envoy for her native country, writing with almost alarming vociferousness about the struggle to establish a clear identity for Belarus and its language.”

(zdroj: http://www.ithacanewvoicesfestival.com/#!this-years-authors/c9n6)

Unknown said...

Bieloruský magazín Kosmoport získal cenu European Science Fiction Society za rok 2014 v Dubline v kategórií najlepší časopis. Kam sa hrabe naša Fantázia:)

http://euroradio.fm/en/belarusians-awarded-science-fiction

Unknown said...

Day of Belarusian Written Language
“The participants and guests of the celebrations are given a unique chance to get familiar with the new books and meet national and foreign writers, poets, journalists and publishers. By tradition Day of Belarusian Written Language includes an award ceremony of the winners of the best literary work contest, a science-to-practice conference, and many more interesting events.”
O akcii je pekne napísané na tejto stránke

M. V. said...

National Library of Belarus: From October 8 to November 30, a book exhibition “The confession of a sincere heart” timed to the 70th birth anniversary of Belarusian writer Zinovy Prigodich. Documents on display tell in detail about the writer’s life and creative career. Through his books the talented writer tells to the reader about his ways and thoughts, his interests and anxieties. On the bookshelves there are collections of verses, stories, essays and critical articles about Belarusian literature, including the author’s books.

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=108172&lang=en&rubricId=1012

Unknown said...

V Bielorusku vydali knihu, ktorá obsahuje vybrané eseje od Václava Havla, posledného prezidenta Československa a prvého prezidenta Českej republiky. Kniha sa nazýva "Život v pravde". Obsahuje eseje z čias, keď bol Havel disidentom - nachádza sa tu "Moc bezmocných", "Príbeh a totalita" či "Slovo o slovu". V knihe tiež môžete nájsť prehľad Havlovho života. Na prezentácii knihy sa zúčastní aj český veľvyslanec Milan Ekert.
Viac o udalosti nájdete na tomto odkaze

M. V. said...

Online game based on Maksim Bahdanovich’s life and poetry called The House of Secrets has appeared on the Internet. It was made as part of the international project Virtual Past – Guarantee Of Museums’ Future Success of the programme of transboundary cooperation Lithuania-Latvia-Belarus 2007-2013.

The game is based on the materials of Hrodna Maksim Bahdanovich Museum, the poet’s biography and verses. Schoolchildren will learn facts of the poet’s childhood and Hrodna period of life, his circle and the city life of that time.

http://euroradio.fm/en/online-game-based-maksim-bahdanovichs-life-and-poetry
Original Source here.

You can play the game at http://www.futureofmuseums.eu/

Maksim Bahdanovich (1891-1917) was a famous Belarusian poet, journalist and literary critic.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Krátky úryvok z histórie bieloruskej poézie (15.-16. stor.):

The birth of a printed poetry is a sign of the high level of the development of national culture. Here we account the stages of elevation of the Old Belarusian Poetry during the early periods of Renaissanse and Barocco. This time was characterised by creation of rich polylingual poetical heritage by F. Skaryna, S. Budny, A. Ryms^a, V. Tiapinski, L. Mamonic^, L. Zyzani, H. Pel'hrimouski, M. Smatrycki, I. Trucevic^, F. Ievlevic^ and others. Much of the old belarusian poetry was written in Latin creating "New Latin Belarusian Poetry". Old Belarusian, Polish, Chech and Bulgarian (Church-Slavic) were other languages of poetical expression in XVI-XVII c. Belarus. Several literary societies emerged in XVI-XVII c. Belarus (the central part of the Grand Duche of Lithuania - GDL- at that time), mainly in Niasviz^, Vil'na, Kuteinsk and Polacak which have developed an evolved belarusian theory of versification.

Unknown said...

Zaujímavá stránka , na ktorej je kompletný prehľad histórie bieloruskej literatúry. Ku každému obdobiu sú bližšie popísané aj osobitosti biel. literatúry s niekoľkými ukážkami.

http://www.belarusguide.com/culture1/literature/Old_Poetry.html

Unknown said...

Biarozkin, Ryhor (1918–1981), author and critic. Biarozhkin wrote several books about the classic writers of Belarusian literature—Maksim Bahdanovich, Ianka Kupala, Arkadz’ Kuliashou—in which he tried to evade the dogmatism of socialist realism and presented balanced and unorthodox studies of the lives and works of outstanding Belarusian poets.

Unknown said...

The Belarusian Written Language Day is a national festival that has been celebrated in Belarus since 1994. It is traditionally hosted by towns with a rich historical and cultural heritage. These towns are usually associated with the famous people of the country.

Zaslavl turned into a literature capital of Belarus for two days. On 6-7 September the ancient town hosted the Belarusian Written Language Day, the festival celebrating the national character, literacy and culture.

In pictures : http://eng.belta.by/photostory/s_3235.html

Unknown said...

Bieloruské PEN centrum, Únia bieloruských spisovateľov, Poľská ambasáda v Bielorusku a Poľský inštitút v Minsku oznámili novú sezónu (2015) literárnej ceny Jerzyho Giedroyca.
O cene som písala v príspevkoch vyššie. Info tu alebo aj tu

Unknown said...

“Abeceda” Anatoľa Sysa je krátkym sprievodcom jeho životom a tvorbou. Táto abeceda vznikla k výročiu jeho narodenín, 26. októbra by sa dožil 55 rokov.
Prvú časť abecedy si môžete prečítať na tejto stránke.

Unknown said...

Why don't Belarusians choose modern Belarusian literature?
Great question, hope this will explain it:
http://www.ctv.by/en/1414157071-why-dont-belarusians-choose-modern-belarusian-literature
But do we choose our Slovakian literatire?

Unknown said...

One of my previous comment was about choosing foreign literature instead of national. But here is the title from one article: Lukashenko does not believe in decline of Belarusian literature
But it is real??
“Throughout the history of our nation, literature has always been the means of learning about the world and educating a personality. For a reason the poetry and prose of Kupala and Kolas, Bogdanovich and Melezh, Korotkevich and Bykov are a source of national pride for many generations of Belarusians,” the head of state said.
More to read: http://eng.belta.by/all_news/president/Lukashenko-does-not-believe-in-decline-of-Belarusian-literature_i_76750.html

Unknown said...

Druhá časť abecedy Anatoľa Sysa.

Jana Kopálová said...

Vasiľ Bykav bol veľmi významným bieloruským spisovateľom, viac o jeho živote si môžete prečítať na stránke:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/20051

Jana Kopálová said...

Vasiľ Bykav a jeho tvorba:
http://leccos.com/index.php/clanky/bykav-vasil-uladzimiravic

Jana Kopálová said...

Stručné dejiny bieloruskej literatúry:
http://leccos.com/index.php/clanky/beloruska-literatura

Jana Kopálová said...

Vasiľ Bykav: Kniha: Piata šibenica, Dožiť do úsvitu
Popis: Hlavnými postavami psychologickej drámy Piata šibenica sú partizáni Sotnikov a Rybak, ktorí sa dostanú do zajatia. Pred tvárou smrti spadnú z nich všetky masky a overí sa ich životná filozofia aj ich morálne hodnoty.
Novela Dožiť do úsvitu opisuje dva novembrové dni v prvom ťažkom vojnovom roku, keď sa Nemci úporne tlačili k Moskve. Zobrazuje príbeh skupiny vojakov, ktorá prenikla cez nemeckú frontovú líniu a mala zničiť nepriateľskú základňu, zásobujúcu Nemcov zbraňami a strelivom.

Unknown said...

Belarusian literary journal Dziejaslou ("Verb") to the network.
Dziejaslou emerged as an independent journal for liberal authors. Against all odds, it was registered by the Ministry of Information and is now a legal bi-monthly publication. Since 2005, readers have been able to subscribe via the state distribution system Belposhta; access outside the capital city remains problematic, however, because of the state monopoly on distribution.
Today, Dziejaslou is the most influential independent title in Belarus covering literature, criticism and the arts. The journal unites a growing community of established writers and talented young authors, publishing writing rejected by official journals. They include: Ryhor Baradulin, Uladzimier Niaklajeu, Uladzimier Arlou, Sviatlana Aleksijevich, Ales Razanau and many others. Dziejaslou is also highly valued for its representation of the classical literary heritage of Vasil Bykau, Uladzimier Karatkevich, Larysa Henijush and Ales Adamovich.
Dziejaslou stands for the survival of Belarusian literature and culture; it defends liberty and freedom of expression for writers and journalists, and their right to publish without censorship.
More you can find on the pages : http://www.eurozine.com/articles/2010-02-10-newsitem-en.html and http://www.eurozine.com/journals/dziejaslou/issue/2010-02-10.html

Jana Kopálová said...

Vasiľ Bykav: Mŕtve to nebolí- popis knihy na stránke:
http://www.databazeknih.cz/knihy/mrtve-to-neboli-108025

Jana Kopálová said...

Prezidenta Lukašenka Vasiľ Bykav obvinil zo snahy "zničit národ, jeho vlastenecké vedomie, jeho kultúru a jazyk". Bieloruské úrady odmietaly jeho nové knihy publikovať a Bykav strávil v nedávných rokoch mnoho času mimo vlasti a to vo Finsku, v Nemecku i v Českej republike.
http://www.novinky.cz/kultura/10192-zemrel-vasil-bykav.html

Unknown said...

Events on Day of Belarusian Written Language
The participants and guests of the celebrations are given a unique chance to get familiar with the new books and meet national and foreign writers, poets, journalists and publishers. By tradition Day of Belarusian Written Language includes an award ceremony of the winners of the best literary work contest, a science-to-practice conference, and many more interesting events.
Day of Belarusian Written Language was first celebrated in the ancient city of Polotsk in 1994.
Later on, the celebrations were held in the country’s historically significant cultural centers such as Turov, Novogrudok, Nesvizh, Orsha, Pinsk, Zaslavl, Mstislavl, Mir, Kamenets, Postavy, Shklov, Borisov, Smorgon, Khoiniki, Gantsevichi, Glubokoe, Bykhov.
The 21st Day of Belarusian Written Language took place on September 7, 2014 in Zaslavl (Minsk region).
In 2015 a new Belarus' lirerary capital Shchuchin, Grodno Oblast, wiil host the 22nd Day of Belarusian Written Language. More about this you can find on the page : http://www.belarus.by/en/about-belarus/culture/den_bel_pism_en

Unknown said...

Kastuś Akuła - zopár základných informácii o známom bieloruskom autorovi

Apart from the prose of Masiej Siadnioǔ, the novels of Kastuś Akuła (pen-name of Alaksandr Kačan, who is also known, for poetry, as Michaś Kazyr) are the most substantial contributions to emigre Belarusian fiction. Not of world quality, unlike, for example, the prose of Sakrat Janovic (b. 1936) in Poland, Akuła none the less achieved more than most of his contemporaries with his various ambitious and wide-ranging publications which include a novel in English.
After serving in the military during World War II, in 1947 he moved to Canada, where he was one of the founders of the Canadian Association of Belarusians, and its first chairman. He was a prolific contributor to the magazine Zvažaj!. His first work of prose, Zmaharnyja darohi, reveals an insight into Belarusian life during World War II.

Unknown said...

Kastuś - Tomorrow is Yesterday (jediná kniha preložená do angličtiny)

http://www.themodernnovel.com/belarusian/akula/tomorrow.htm

Unknown said...

Frantsishak Alyakhnovich was a well-known theatrical writer, director and journalist in West Belarus. He was editor of the newspaper Беларускі звон (Byelaruski zvon) published in Vilnius.

In 1926 he decided to stay in East Belarus after a conference in Minsk. After a couple of months he got arrested by the NKVD and sent to Solovki prison camp. He spent seven years in the Gulag and was exchanged for Branislaw Tarashkyevich, a West Belarusian politician held in Polish prison, in 1933.

Alyakhnovich's Gulag experience became a basis for his 1934 book of memoirs У капцюрох ГПУ (U kaptsyurokh HPU, In the claws of the GPU), that was later translated into several languages.

During the Second World War, Frantsishak Alyakhnovich was editor of the newspaper Беларускі глас (Byelaruski hlas, Belarusian voice) published in Vilnius. Apart from that, he was also one of the leaders of the Belarusian Independence Party - a Belarusian Christian Democratic underground antifascist organization led by padre Vincent Hadleŭski.

In 1944, Frantsishak Alyakhnovich was assassinated.

Unknown said...

Франтишек Олехнович - bibliografia :

На Антокалі (1915, переработано в 1942)
На вёсцы (1916)
Бутрым Няміра (1916)
Манька (1917, другая редакция в 1924 под названием «Дрыгва»)
Базылішк (1917)
У лясным гушчары (1917, переработано 1943)
Папараць-кветка (1917)
Калісь (1917)
Дзядзька Якуб (1918)
Чорт і Баба (1918)
Заручыны Паўлінкі (1918)
Страхі жыцьця (1918)
Пісьмы ад яе (1918)
Цені (1919)
Птушка шчасьця (1920)
Няскончаная драма (1920)
Тэатар на вёсцы (1920)
Шчасьлівы муж (1922)
Пан міністар (1923)
Беларускі тэатар (1924)
У капцюрох ГПУ (1937)
Круці не круці — трэба памярці (1943)
Страшны год (1944)

Unknown said...

Francishak Alachnovič - niečo o tvorbe:

His first play was, in fact, written in prison, In the Antokal District (Na Antokali, 1914-15), and it is a skilful and lively vaudeville showing many of the typical middle-class residents of one particular district of Vilna. Other plays range from such basically comic character sketches to, for example, historical dramas like Butrym Niamira (1918; based on one of Lastouski's legends), In the Village (Na vioscy, 1916), a study of the effect of town life on a village girl, Sometime (Kalis', 1917), a revolutionary drama about the workers, The Devil and the Old Woman (Chort i baba, 1918), a satirical fairy tale, or such serious dramas as Shadows (Cieni, 1919), a portrait of the moral uncertainties of a weakened and deeply disturbed intelligentsia, Mr. Cabinet Minister (Pan Minister, 1922), a political comedy about various aspects of the nationalist movement, or -- most unexpectedly -- Paulinka's Betrothal (Zaruchyny Paulinki, 1921), a happy ending for Kupala's classic.

http://www.belarus-misc.org/writer/alekhno.htm#top

Unknown said...

Literárnu cenu «Ангелус-2014» získal slovenský spisovateľ Pavol Rankov (prednáša aj na UK). V roku 2012 túto cenu získala Svetlana Aleksievič za knihu У войны не женское лицо. Viac tu.

Unknown said...

Literárna cena “Angelus” resp. «Ангелус» sa udeľuje za najlepšiu knihu vydanú v poľskom jazyku. Ide o knihy z krajín strednej a východnej Európy. Zoznam krajín a ocenených autorov.

Unknown said...

Pridávam stránku vydavateľstva, odkiaľ sa dajú objednať knihy ruských, bieloruských a ukrajinských autorov v angličtine.
http://www.glagoslav.com/en/home

M. V. said...

Article on this matter was also published on belarus.by

M. V. said...

May be related -- the question regarding the possibility of creation of equal conditions for pro-government and independent writers was also left without an answer.

President was asked few questions on this, but no specific responses were given.

Unknown said...

V roku 2009 bolo v Bielorusku vydaných 12,885 bieloruských literárnych titulov , čo je o približne 3,5 tisíca viac ako na Slovensku .

Unknown said...

Začiatkom tohto roku nás opustil jeden z významných bieloruských literárnych umelcov Ryhor Ivanavich Baradulin. Viac o jeho živote a dielach ako aj jeho prekladoch sa dočítate na jeho oficiálnej webovej stránke: http://www.baradulin.by/biyagrafiya.html

Unknown said...

Andrej Chadanovič (1973) je nová, moderná tvár
súčasnej bieloruskej poézie. Píše tzv. limeriky4, číže jeho tvorba je založená na
experimentovaní s jazykom a formou básne. Testuje možnosti bieloruského jazyka.
Jeho tvorba je prvoplánovo orientovaná na mládež a svojim spôsobom aj na
opozíciu, pretože je veľmi kritická k spoločensko-politickej situácii v Bielorusku. Je
to však v mnohých prípadoch iba tvorba pre tvorbu a preto sa stráca umelecký
zážitok. Taktiež sa často v jeho dielach objavuje, „nebieloruština“ ako prejav jeho
vnímania národného povedomia. Poézia A. Chadanoviča je prvoplánovo ostrou
kritikou s využitím moderných slov a neologizmov, avšak často aj vulgarizmov
a nepôsobí ako subjektívna spoveď básnika, lež ako poézia určená na masovú
prezentáciu pre kritické davy.

Unknown said...

**Pokrok v literatuře**


A přece měl pravdu
francouzský pohádkář,
který dával ruku do ohně za to,
že v literatuře existuje pokrok.
Dnešní Homér
není nijak závislý
na výpadcích proudu,
může klidně řídit
novou Národní knihovnu,
i když v duši
trochu závidí
Ronsardovi a Beethovenovi:
nejlepší večerní čtení
se konala v Kulturním domě neslyšících.
Sapfó
už nekandiduje na místo desáté múzy,
vzdala se kandidatury ve prospěch kinematografie;
i když nepoznala šťastnou lásku,
zato dostala svoji Nobelovku
za propagaci politické korektnosti
a předhonila v tom Verlaina, Rimbauda a Georges Sandovou.
Starý Anakreon
dávno nechal pití
a může jen snít o holkách,
na oplátku je v seznamu povinné četby
všech řeckých škol a univerzit.
Villon
naplno pocítil všemocnost ochránců lidských práv,
i když v zemi pořád nezrušili
trest smrti,
a i když zruší –
co změní hrstka disidentů
s plakáty „Kam se poděl Villon?“
Zavržený všemi Hugo
poznal z vlastní zkušenosti,
že výraz „osina v zadku“
má nejen přenesený smysl.
Zato teď máš showbusiness
a můžeš psát texty na hudbu.
Goncourt
píše svůj blog na internetu.
Trpí rozdvojením osobnosti.
Faulkner a Márquez
soutěží v turistické branži
a nabízejí horké výlety
do Yoknapatawphy a Maconda.
A pouze Catullus
nepocítil zvláštních změn:
jako před dvěma a něco tisíci lety
oplakává vrabce své milované.
To víte, ptačí chřipka...

* * *
Cizí řeč
Laská mé ucho
Jako kulička
V cizím jazyce

Unknown said...

Andrej Chadanovič v roce 1999 absolvoval bělorusistiku na Filologické fakultě Běloruské státní university, kde od téhož roku pracuje jako slavista a bohemista. Přes deset let se věnuje překladu beletrie a esejistiky, především z češtiny (M. Viewegh: Výchova dívek v Čechách, Báječná léta pod psa, B. Hrabal: Jarmilka, Pábitelé, M. Kundera: Kniha smíchu a zapomnění, E. Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku, J. Škvorecký: Legenda Emöke, V. Černý: Vývoj a zločiny panslavismu, M. Urban: Běloruska, O. Sekora: Knížka Ferdy Mravence, M. Macourek: Mach a Šebestová ve škole, Mach a Šebestová na cestách aj.), ale také z ukrajinštiny a ruštiny. K vydání připravil Antologii běloruských povídek (Větrné mlýny, Brno 2006). Je redaktorem časopisu Arche a nakladatelství Logvinov, ve kterém založil a řídí řadu Česká sbírka. Publikuje v běloruských i českých časopisech.

Unknown said...

http://www.oo-spb.by/ Very good website for students interested in Belarusian literature.

Ivana Gajdošová said...

Article about belarusian literature in 21th century and about how to make it more wanted among people nowadays.

Alexander Lukashenko about this topic:
"Frankly, I do not believe in the twilight of the literary era. At least in Belarus. After all, literature has always been a means of understanding of the world and a means of upbringing in our nation's life. No wonder poetry and prose by Kupala and Kolas, Bogdanovich and Melezh, Karatkevich and Bykov is a source of national pride for generations of Belarusians. Why doesn’t such a high bar raised by our great writers correspond to the current state of the literary process? Maybe venerable writers are hindered by inertia of thinking, and the younger generation does not have enough wisdom and experience. Or is it due to the change of the times? Maybe our literature is developing in line with worldwide trends and lost traditions of national literary school."

SOURCE HERE

Ivana Gajdošová said...

Opinion poll on theme "Why don't Belarusians choose modern Belarusian literature?" -> Here

Quoting the article:
"Viliya:
These novels are about something unusual, so unusual that not all might be interested in reading them. Another problem is a difficult writing style. We opened several books in Belarusian but words there are very tricky.

In short, literature is modern, but not very popular. Authors who put books to bed do not want to popularize their works. So people don't know much about contemporary Belarusian art.

However, Belarusians do not mind reading Belarusian literature. Minskers love historical novels, fantasy and postmodernism. All these books are on the shelves, at least in the library. But even the senior librarian remembered only two contemporary Belarusian writers."

Ivana Gajdošová said...

Diana Nixon is a fantasy author, known for the Love Lines series. She was born in Minsk, Belarus, where she currently lives and works on her books. In 2008 she graduated from Belorussian State University, in 2009 – got a Master of Law degree. Diana speaks several foreign languages, including English, Spanish and Polish. Her first book, named Love Lines, was published in May, 2012.

http://www.diananixon.blogspot.sk/

Unknown said...

A special book called ''PARTISAN. Culture_Moves_Belarus'' (PARTISAN. Kultur_Macht_Belarus) was published in Germany in March 2014. The author Artur Klinau explains what the partisan (a guerilla)for Belarus means: ''It’s also a diagnostics. Pathological state of consciousness with the deepest fears because of a historical trauma.'' A partisan is a Belarus typical figure which is associated with World War II in Belarus. Klinau's philosophy is that culture and art are the only way out of the deep misery of his country.

source

Ivana Gajdošová said...

In links below you can find reviews of Dianas first book and series as well.

Quotation from one review: Love Lines is a well paced, emotional, and enthralling read that gets better and better until the climactic ending - one that begs you to get the next book, just to see what becomes of Eileen and Christian.

https://www.goodreads.com/book/show/15846087-love-lines
https://www.goodreads.com/series/87414-love-lines

Unknown said...

Have you ever "read" a visual poem?
More about the project created by Artut Klinau you can find here

Unknown said...

I think it's very important to include Vasil Bykov in this project.
V. Bykov was Belarusian writer and social activist, a veteran of World War II.

Most of his works are novels which describes situation in Belarusia during Great Patriotic War. He was trying to show the moral choice of the person in the most dramatic moments of life.

He was born on 19th of June, 1924 in the village Gobies which is located in Ushachi Vitebsk region. In his childhood he was interested in drawing. He was definitely born with artistic soul. He graduated from the 8th grade school in the village Kublichi, later on studied at the sculpture department of the Vitebsk Art School (1939-1940), which he left due to the cancellation of scholarships. Later on he did continiue as an external student.

Unknown said...

The war ,,found'' him in Ukraine, where he participated in the defense works. During the retreat, in Belgorod, he was arrested for being behind his group and almost shot as a German spy. He fought in engineering battalion. During winter of 1941-1942 he lived at the station in the Saratov region, where he studied studied at railway school.

Enlisted in the army in the summer of 1942, graduated from the Saratov Infantry School. Autumn 1943 was awarded the rank of lieutenant. He participated in the battles for Krivoy Rog, Alexandria, Znamenka. During operation Kirovograd, Vasil got stabbed in the leg and abdomen (was mistakenly recorded as dead); events after the injury inspired him to write a novel "Dead does not hurt.''

Unknown said...

Voľný preklad úryvku z knihy: Dlhá cesta domov od Vasilja Bykova.

Tuším aká by bola otázka ohľadom strachu: báli ste sa? Samozrejme, že som sa bál a možno som bol niekedy aj zbabelcom. Vo vojne je veľa strachu a je sú rôzny. Strach z Nemcov - mohli ma zajať, zastreliť; strach z požiaru, bombardovania. Ak niečo vybuchne blízko, zdá sa, že telo samo o sebe, bez zapojenia mysle je pripravené roztrhať sa na kúsky z toho divokého utrpenia. Ale tam bol aj strach, ktorý šiel odzadu - zo strany štátnych orgánov, všetkých tých represívnych orgánov, ktorých vo vojne nebolo menej ako v čase mieru. A ešte viac.

Unknown said...

Ak vás zaujal Vasilij Bykav, tu nájdete zoznam jeho diel, ktoré by stáli za prečítanie:
1960 - "Jeřábí volání" (Žurauliny krik)
1962 - Třetí raketa (Treciaja rakieta)
1965 - Mrtvé to nebolí (Miortvym nie balić) - tvrdá kritika stalinismu
1969 - Kruhljanský most (Kruhlanski most)
1970 - Sotnikov (Sotnikaŭ)
1971 - Obelisk (Abielisk)
1973 - Žít do svítání (Dažyć da śvitańnia)
1978 - Cesta bez návratu (Pajści i nie viarnucca)
1974 - Vlčí smečka (Voŭčaja zhraja)
1975 - Jeho prapor (Jaho bataljon)
Lom
1982 - Znamení zla (Znak biady)
Smrt člověka
1986 - Ablava (Pronásledování) - toto dílo vybočuje z ostatních, protože se nezabývá válkou, ale je příběhem štvanice na uprchlého trestance ze stalinského gulagu.
1987 - V mlze (U tumanie)
1992 - Na kryžach
1993 - Sciuža
Na čornych ladach
Pierad kancom
Biednyja ludzi
1995 - Ružovy tuman
1997 - Sciana
1998 - Vaučynaja jama
1999 - Pachadžanie
2001 - Balota
Equivalent
2002 - Douhaja daroha dadomu
2003 - Kali rukajucca dušy (společně s Ryhorem Baradulinem)

If you would like to find some more details about the author, please see link below.
Zdroj všetkých mojich príspevkoch o V. Bykovovi nájdete TU

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Union of Belarusian Writers - the oldest creative organization of Belarus. Its former name - the Union of Writers of the BSSR and the Union of Writers of Belarus. Professional, voluntary non-governmental social organization of Belarusian writers actively involved in social and cultural life of the Republic of Belarus, promotes the development and promotion of the Belarusian language and literature. Writers' Union was created to protect the rights of creative, professional and social interests of writers, providing conditions for the practical realization of the freedom of speech and the press, protection of artistic heritage.

Unknown said...

Public Association "Belarusian Union of Writers" is an outpost of decades of struggle for national identity of the country, its democratization, tirelessly championing the rights of authors to freedom of expression and opinion.

Powerful intellectual potential of the organization was instrumental in establishing the country's numerous associations and movements: - "Martyrology of Belarus", Belarusian Popular Front; Belarusian Social Democratic Hramada; Belarusian Language Society; Council of Belarusian intellectuals and others.

Union of Belarusian Writers is the core of the national intelligentsia, as it consolidates and integrates the most famous citizens of the Republic of Belarus.

By the activity of the Union of writers of his life and works have had such members as: Купала і Колас, Чорны і Крапіва, Лынькоў і Броўка, Танк і Куляшоў, Панчанка і Макаёнак, Скрыган і Мележ, Караткевіч і Адамовіч, Быкаў і Шамякін, Брыль і Навуменка, Барадулін і Гілевіч,

Unknown said...

Another book by Martsinovich id legally approved:
http://euroradio.fm/en/martsinovich-i-explained-them-i-was-presenting-legal-book

Unknown said...

‘Contemporary readers choose books with fascinating themes as remedy against boredom’ Alexander Lukashenko urges Belarusian writers to work with ideas, characters and plot, to appeal to modern day readers. Title may sound a bit funny but....
http://times.sb.by/focus/article/contemporary-readers-choose-books-with-fascinating-themes-as-remedy-against-boredom.html

Zuzka Š. said...

In Belarus, being an academic means that you work in an institution controlled by the state. Sometimes you cannot be a true scholar because you have to produce the "official truth". Otherwise you risk being repressed for disloyalty.
A good illustration of that is a case (in 2012) of Hrodna University in western Belarus, where a number of prominent university teachers were put under pressure for fulfilling their professional as well as civil activity. A number of solidarity initiatives emerged to support repressed academics. Such campaigns may indicate the emergence of genuine civil society in Belarus.
http://belarusdigest.com/story/belarusian-academics-sacked-writing-books-and-fairy-tales-11658

Zuzka Š. said...

On 9 June, 2013 Belarusian state television reported the launch of the Journal of Belarusian Studies in London. It appears that even the Belarusian state TV channel, usually silent about such initiatives, appreciated the importance of the event - the oldest academic journal on Belarus making its return after a 25 year break.
Published by the Centre for Transition Studies and the Anglo-Belarusian Society, the Journal remains faithful to the original mission to promote Belarusian studies in the West. But unlike in the past, the revived Journal will come out in two languages: Belarusian and English to serve as a bridge between Belarusian and Western scholars.
http://belarusdigest.com/story/journal-belarusian-studies-between-belarus-and-west-14411

Zuzka Š. said...

The exhibition Belarusian Book From Ancient Times Until Today opened in St. Petersburg in the main building of the National Library of Russia on 29 September, 2014, BelTA learned from the press service of the library.
Thanks to the exhibition for the first time residents of St. Petersburg will have an opportunity to see a retrospective of the Belarusian book - from the Polotsk New Testament of the 12th century to editions by modern Belarusian typographers.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Evolution-of-Belarusian-books-on-display-in-St-Petersburg_i_76061.html

Zuzka Š. said...

A travelling exhibition of the Japanese diplomatic mission “Traditions and Culture of Japan” has opened at the National Library of Belarus on September 23, 2014. The exhibition is part of the festival Japanese Autumn in Belarus, BelTA has learned.
The exhibition includes a separate book exposition featuring over 100 publications about Japan from the collections of the library. A separate place in the exposition is held by publications about Iosif Goshkevich, Russia's first consul to Japan and author of the Japanese-Russian dictionary. This year Belarus marks the 200th anniversary of the Belarus-born diplomat and lexicographer.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Over-100-Japan-related-publications-on-display-in-Belarus_i_75927.html

Zuzka Š. said...

Shchuchin, Grodno Oblast, will host the Belarusian Written Language Day in 2015. A ceremony to hand over the relay flag to the 22nd host of the celebrations took place at the closing ceremony of the festival in Zaslavl, BelTA has learned.
The Belarusian Written Language Day is traditionally held in historic and cultural centers, which are associated with the famous figures of the country. The festival was hosted by Novogrudok, Nesvizh, Orsha, Pinsk, Mstislavl, Mir, Kamenets, Postavy, Shklov, Smorgon, Borisov, Khoiniki, Gantsevichi, Glubokoye, and Bykhov. Two-time hosts were Polotsk (1994, 2003), Turov (1995, 2004), and now Zaslavl (previously in 2000).
This is the first time Shchuchin will host the Belarusian Written Language Day.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Shchuchin-to-host-the-Belarusian-Written-Language-Day-in-2015_i_75538.html

Unknown said...

Prikladám reakciu mladého bieloruského autora, Viktora Martsinoviča, na získanie cien za sci fi literatúru European science fiction society. Hovorí, že toto je jediná cesta ako spropagovať bieloruskú literatúru na základe jej kvality a nie politickej situácie.
http://euroradio.fm/en/victar-martsinovich-science-fiction-prize-looks-fantastic

Unknown said...

Наталья Горячая vytvorila ilustrácie ku sci-fi detektívnej knihe «Мова» od Виктора Мартиновича. Táto kniha vyšla v septembri 2014 v dvoch jazykoch. Originál v bieloruštine vyšiel vo vydavateľstve «Кнiгазбор», tlačový originál vyšiel v «Логвінаў». Ilustrácie si môžete pozrieť na tejto stránke.

Unknown said...

Ilustrácie budú uverejnené v nemeckom vydaní knihy.

Unknown said...

Виктор Мартинович o knihe: "...названием книги принципиально было выбрано слово «мова», которое для каждого белоруса сегодня, в 2014-м, является сильным, этически заряженным маркером: тех, кто ровно дышит к «мове», в обществе нет совсем. Я взял это слово и предложил принципиально иное его прочтение”
Knihu si môžete prečítať alebo stiahnuť tu. Na ruskej wiki sú zaujímavé odkazy a krátke info o jeho knihách. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартинович,_Виктор_Валерьевич

Unknown said...

Autorka Natalia Batrakova chce založiť súťaž na podporu mladých nádejných autorov. Prezident Lukašenko priamo podporuje túto iniciatívu, k sporu dochádza medzi Independent Union of Belarusian Writers a Union of Writers of Belarus, viac info v tomto článku.

Unknown said...

Very interesting presentation took place in Minsk (22.10.2014). This presentation was created as a result of sociological research of literary interest of Belarus citizens. Sociologist Lydia Mikheev presented the results of a study in which the method of telephone interviewed 1000 respondents of different ages and from different regions of residence .Number of people who basically do not read books - neither artistic nor scientific or popular documentaries - is about 19% .
The question "Literature in what language do you prefer?", 93.7% answered "Russian" and only 5% - "In the Belarusian language."
In my opinion, it is very interesting article to read. So, if you want to find out more about reading culture in Belarus, read this article

Unknown said...

Poem of Anatoly Sys ("Пайду туды, адкуль прыйшоў") was translated into English by Vitaly Voronov. The music was written by Paul Arakelyan.
" Poem Anatoly Sys - a real expression that comes from the heart. I'm not a religious person, but spiritual. And I feel a strong spiritual connection with the Belarusian poet , "- says Karl Frierson, who recorded a song.
You can listen to the song and read the lyrics here . It´s really worth it! :)

Unknown said...

Ersatz je švédske vydavateľstvo, ktoré sa špecializuje na preklady literatúry, najmä ruskej a nemeckej. Dmitri Plax sa špecializuje okrem iného aj na bieloruské preklady. Do bieloruštiny preložil napr. Pipi dlhú pančuchu.

Unknown said...

Rozhovor a prekladateľom a lingvistom Siarhejom Smatryčenkabudom, ktorý približne dva roky žije v Brne a opravuje nepresné informácie o Bielorusku.Je tiež zostavovateľom Antológie bieloruskej poviedky, ktorú vydalo vydavateľstvo Větrné mlýny. Do bieloruštiny prekladá hlavne súčasnú českú literatúru.

Čítajte viac: http://prievidza.sme.sk/c/6733889/v-bielorusku-vladne-byrokracia-propaganda-a-korupcia.html#ixzz3I1V5WUT6

Unknown said...

This page by Andrus' Zhvir and his team is carrying an entire on-line archive of the Belarusian books of both poetry and prose. It has the list of recent Belarusian Literary events and forums.

Unknown said...

On this page you can read something about current belarusian writers abroad.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

September 2004 -Belarusian poet Valžina Mort has won a prestigious award - Kristal Vilenice - at the international festival of poetry in Slovenia - Vilenica-2004. Born in Minsk in 1981. Author of the book "Ja tonienkaja jak tvaje viejki" {"I'm as thin as your eyelids", Poems, Prose. Minsk, 2004). Her works have been also published in the Antology of Belarusian Poetry (Sofia, 2000), in collection of poems "Viersh na svabodu" ("A Poem out into the Freedom", Minsk, 2002)". Her works were translated into German, Ukrainian, Latvian, Polish and Bulgarian. Valžyna also works as translator from Polish and English.

Resource

Unknown said...

Belarusian poet Ryhor Krushyna [pseud. of Ryhor Kazak] was the first Belarusian writer-poet to become a member of the International PEN Club in 1966. Before that achievement, the poet had to leave his homeland, endure life in forced labor camps in Germany during the war, and to become a displaced person in post-war Europe prior to coming to the United States.
Read more

Unknown said...

Aj v Bielorusku existujú ocenenia pre tvorcov viet..viac na:
http://pen-centre.by/projects_en.html

Unknown said...

During last years some of Belarusian PEN centre members were political prisoners: Ales Bialiatski, Uladzimir Nyaklyayeu, Pavel Seviaryniets, Aliaksandr Fiaduta.

See more information about political prisoners in Belarus on the web-site of the Human Rights Centre “Viasna”: spring96.org

Unknown said...

‘Paranoia,’ by Victor Martinovich
“Paranoia” — half thriller and half dystopian fiction — was taken off the shelves in Belarus two days after it was published...
for more details
http://www.nytimes.com/2013/06/09/books/review/paranoia-by-victor-martinovich.html?_r=0

Anonymous said...

Belarus President Alexander Lukashenko wants Belarusian writers to create ideas, characters and books that will be interesting for the people in the 21st century. He made the statement at a meeting with creative intellectuals on 23 October, BelTA has learned.

http://eng.belta.by/

Anonymous said...

Belarusian literature is modern, but not very popular. Authors who put books to bed do not want to popularize their works. So people don't know much about contemporary Belarusian art.

Natalia Batrakova, writer:
I believe that contemporary Belarusian literature is looking for its place and ways of development. These must be authors and books not only for 'domestic consumption' but also those that would bring the entire literature to a higher level. I mean at the level of emotions and soul.

Natalia Batrakova is one of the most reputed Belarusian writers. Her books do not need to be advertized in Belarus. She says that that the recognition of the reader is the most important thing for a writer. And in order to gain this recognition, one needs to work hard.

www.ctv.by

Anonymous said...

krátky úryvok z práce Ivany Džundovej o Súčasnej bieloruskej poézii

V súčasnej bieloruskej poézii nachádzame množstvo tradičných i novátorských
tendencií, ktoré súvisia predovšetkým s dianím v spoločnosti. Samozrejme, že
poézia ako subjektívny pohľad na svet,čo sa v živote básnika deje. Bieloruská poézia sa pasuje
s ťažkým osudom Bieloruska už od začiatkov- od najstaršieho obdobia v dejinách
samostatnej bieloruskej literatúry sú najvýraznejšie snahy o presadenie samostatnosti Bielorusov, o dokazovanie životaschopnosti jazyka,o kritiku spoloč.usporiadania či charakteristiku bieloruského života.

Anonymous said...

dalsia citacia k teme -Lukashenko vyzyva bieloruských autorov ku tvorbe a novým nápadom. Obáva sa o budúcnosť bieloruskej literatúry.

“I wonder why we have not seen the books like ‘War and Peace’, ‘Virgin Soil Upturned’ in the past 20-30 years. Does it mean the lack of talents? Or is this due to the objective life conditions when a book stops to be the main source of information?” the head of state asked.

“I would like to hear your ideas about how we can preserve and enhance the literature traditions today without disappointing a major part of readers. Is it possible for readers to find an interesting book and for writers to find their readers?” the President said.

The President drew attention to the fact that literature has always been the source of ideas and themes for other types of art. The head of state asked how this artistic partnership is developing now. “Writers complain that contemporary composers and directors have turned their back on the national literature. Are their complaints fair? Maybe, the reason for the waning interest is the lack of good books?” the head of state said.

Unknown said...

V tomto texte autorky Ivany Džundovej sa docitate nieco o sucasnej bieloruskej poezii, filozofii a politike. Autorka ponúka bližší na dve zo základných tém, ktoré sa objavujú v dnešných bieloruských básňach – politika(národná,spoločensko-publicistická,historická, jazyková tematika); filozofia (Kto som? Kam smerujem?
Kam patrím?, človek a dejiny, človek a národ, človek a človek, človek a boh, človeka jazyk).

Jana Kopálová said...
This comment has been removed by the author.
Jana Kopálová said...

Ivan Šamiakin: Jeho tvorba je bežne dostupná v slovenčine, hlavne v antikvariátoch za priaznivé ceny. Napríklad v románe Atlanti a kariatídi autor rozohráva celú škálu problémov, ktoré sa živo dotýkajú intímnej i spoločenskej existencie súčasného človeka, jeho každodenného života v rodine, v kruhu priateľov i v zamestnaní.
Tento román je dostupný v mnohých slovenských antikvariátoch:
http://www.mestskakniznicabojnice.sk/katalog-knih/kniha.php?c=012600

Jana Kopálová said...

Ivan Šamiakin v diele Žriedla sa mu podarilo vytvoriť pútavý román, ktorého jadrom je láska k ľuďom a láska k práci. Tiež bežne dostupný v antikvariátoch.

Jana Kopálová said...

Ivan Šamiakin bol významný bieloruský spisovateľ, viac o jeho živote:
http://shamiakin.ru/biography.html

Jana Kopálová said...
This comment has been removed by the author.
Jana Kopálová said...

Stručný opis kníh Ivana Šamiakina:
http://kamunikat.org/Szamiakin_Ivan.html

Jana Kopálová said...

Ústredné témy o ktorých Ivan Šamiakin píše:
http://www.bellitmuseum.by/vystavy/arhivvistau/176-shamjakin.html

Unknown said...

Andrei Khadanovich : http://iwp.uiowa.edu/writers/andrei-khadanovich

Unknown said...

2012 declared Year of Book in Belarus
MINSK, 3 January – Belarus President Alexander Lukashenko signed Decree No 618 “On declaring 2012 the Year of the Book” on 30 December, BelTA learnt from the presidential press service.
The decision was taken to enhance the role of the book and reading in the modern society, to nurture love to the art of declamation among the younger generation, to develop native literature and support the national book publishing industry.
The head of state instructed the Council of Ministers to adopt an action plan to implement the Year of the Book.
The announcement of the Year of the Book in Belarus shows that the issues of preserving spirituality, developing the Belarusian literature and culture are among the priorities of the state. More on the page : http://www.belarus.by/en/press-center/news/2012-declared-year-of-book-in-belarus_i_0000003015.html

Unknown said...

Nedá mi nespomenúť jedného z najslávnejších autorov science fiction, ktorý pochádza z Bieloruska - Isaac Asimov:
http://www.ctv.by/en/1414490186-famous-belarusian-natives-isaac-asimov-prominent-science-fiction-writer

Unknown said...

Bieloruský prezident A. Lukašenko vyzýva bieloruských spisovateľ k písaniu kníh zaujímavých pre ľudí 21. storočia. Zamýšľa sa, prečo v poslednom období nevznikajú knihy ako Vojna a miera pod. Vraví, že technický pokrok nie je jediným problémom - čitatelia hľadajú knihy s fascinujúcimi témami a hrdinami. Práve k písaniu takýchto kníh vyzýva. Celý článok: http://eng.belta.by/all_news/president/Lukashenko-urges-Belarusian-writers-to-create-interesting-books-for-contemporary-readers_i_76745.html

Unknown said...

Pridávam obrovský zoznam kníh Isaaca Asimova, nielen science fiction ale aj vedecké publikácie o astronómii, literatúra, geografii a iné.
http://www.asimovonline.com/oldsite/asimov_catalogue.html

Unknown said...

Na tejto stránke: http://www.freesfonline.de/authors/Isaac_Asimov.html
sa dajú prečítať niektoré jeho diela v angličtine, alebo vypočuť ako audio kniha.

Unknown said...

history of belarusian literature
http://informatorects.uw.edu.pl/en/courses/view?prz_kod=3221-30HL12K

Zuzka Š. said...

Presentation of the facsimile edition of Turov Gospel, the specimen of the ancient literature of the 11th century, was held in the Gomel regional library on 10 November. During the presentation the copies of the unique edition were donated to the libraries and museums in the region, BelTA has learned.
According to Director of the National Library of Belarus Roman Matulsky, the facsimile gospel has been published in limited edition (limited to 500 copies) for a narrow circle of specialists. "This is the most ancient example of book culture in the territory of the modern-day Belarus. We want it to be become available to a wider public, and are planning to publish it in a standard edition," he added.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Turov-Gospel-to-be-available-in-standard-edition_i_77182.html

Zuzka Š. said...

Minsk hosted Orthodox Culture Days “Praise the name of the Lord!” on 13 September- 26 October.
The program of celebrations included concerts, art exhibitions, and meetings with poets and writers.
Orthodox Culture Days are organized with the support of the Culture Ministry, the Culture Department of the Oktyabrsky District of Minsk, the Belarusian Writers' Union, and the World of Orthodox Art gallery in honor of St. Sophia of Slutsk. Orthodox Culture Days traditionally concluded with a gala concert at the Trade Unions Palace.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Minsk-to-host-Orthodox-Culture-Days-on-13-September-26-October_i_75472.html

Zuzka Š. said...

Frantsisk Skorina's Bible that has been recreated using ancient technologies was presented in Minsk. The presentation was part of the press conference timed to the Written Language Day in Zaslavl, BelTA has learned.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Ancient-technology-recreates-Skorinas-Bible-in-Minsk_i_75442.html

Zuzka Š. said...

The first volume of the series of reference books “Poland-Belarus. Common historic heritage. The guide to archived materials of 1918-1939” has been presented at the Yakub Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus. The book tells about the life in Western Belarus at the time when it was part of Poland, BelTA has learnt.
The book was created by Belarusian researchers Alexander Vabishchevich, Alexander Smolenchuk, Anatoly Veliky and Polish specialist Ewa Rasowska. In order to collect information for the book they worked in the State Regional Archives of Brest and Grodno which contain about 402,000 archived items on the topic of Western Belarus of 1918-1939.
http://eng.belta.by/all_news/culture/Scientists-present-book-on-life-in-Western-Belarus-in-1918-1939_i_66798.html

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 528   Newer› Newest»