Azerbaijani LiteratureAzerbajdžan bol síce v sovietskych časoch okrajom impéria, ale Baku ako významné kultúrne centrum poskytovalo dostatok priestoru pre pestrý literárny život. V 90. rokoch sa v literatúre začala prejavovať izolovanosť od ostatných literatúr bývalého ZSSR a výraznejšie nacionálne tóny.
Viacerí autori staršej generácie, ktorí boli aktívni v sovietskych časoch, píšu naďalej (Fikret Godža, Vagif Samadoghlu,  Čingiz Alioglu, Vagif Bayatlı Oner, Siyavush Mamedzade). K výraznejším experimentátorom v oblasti poézie patria Selim Babullaoglu, Nidžad Mamedov, v próze Lachin Samedzade. K najvýznamnejším súčasným predstaviteľom azerbajdžanskej literatúry patria J. Mammadguluzade (zakladateľ časopisu "Molla Nasreddin" (Molla Nəsrəddin), Anar Rəsul oğlu Rzayev,  Elčin Efendijev. K autorom modernistických próz patrí aj Orhan Fikratoglu, Maqsad Nur, Sadiq Eldžanly and Mubariz Džafarli, postmodernu reprezentuje Kamal Abdullah. Z predstaviteľov mladej generácie nedávno upútala Narmin Kamal, ktorá debutovala experimentánym románom Otvor, to som ja (2010, Baku), za ktorý získala viacero ocenení (napr. cenu Imadaddina Nesimiho). Osobitne treba spomenúť, že v Azerbajdžane popri rozvíjajúcej sa literárnej tvorbe v azerčine stále existuje tradícia rusky písanej literatúry. K spisovateľom, ktorý píšu dvojjazyčne, patrí napr. Anar a Selim Babulaev, len po rusky píše napr. v súčasnosti komerčne najúspešnejší azerbajdžanský spisovateľ Čingiz Abdulajev, známy najmä ako autor detektívok, a aj bratia Maksut a Rustam Ibragimbekovci (prvý z nich je predsedom PEN klubu Azerbajdžanu). K veľkým témam ostatných desaťročí patrí vojna v Náhornom Karabachu. V súvislosti s vojnou, ktorá dodnes traumatizuje spoločnosť, treba upozorniť na román Akrama Ajlisliho Kamenné sny , ktorý bol napísaný po azersky, no vyšiel tlačou len v ruštine v časopise Družba narodov a vyvolal veľkú búrku nesúhlasu, pričom autora obvinuli, že zaujíma priveľmi proarménsky postoj.
V súčasnosti je najväčšou a prakticky jedinou spisovateľskou organizáciou s cca 3000 členmi Zväz spisovateľov Azerbajdžanu (www.azyb.net), v rámci ktorého existuje sekcia literatúry písanej v azerčine (z viacerých časopisov spomeňme aspoň Ulduz) a sekcia literatúry písanej v ruštine (časopis Литературный Азербайджан). Rozsiahly výber z azerbajdžanskej prózy (43 autorov) je dostupný online na tejtoadrese.

139 comments:

Andrea Jackuliaková said...

Anar Rasul oghlu Rzayev, známy ako Anar (narodený 14 marca 1938, Baku), je Azerbajdžanský spisovateľ, dramatik, filmový režisér a predseda Zväzu spisovateľov Azerbajdžanu. Anar je predovšetkým spisovateľ románov a poviedok, aj keď v minulosti bol tiež scenáristom a režisérom. Anar začal vydávať v roku 1960. Medzi jeho diela patrí: "Túžba po sviatku" (Bayram Həsrətində) ", Prestalo pršať", "Ja, ty, on a telefón "(Mən, Sən, O və, Telefón)- preložené do češtiny.

Vanesa Csengodyová said...

Prikladám odkaz na oficiálnu stranku ázerbajdžánskej autorky sci-fi literatúry píšucej pod menom Elizabeth Tudor (skutočné meno Lala Hasanova). http://www.elizabeth-tudor.net

Unknown said...

Ahmad Javad – Poet of Independence

The first capital of Azerbaijan’s first democratic state was Ganja, where Javad lived and worked. The poetry he wrote in that period shows clearly enough what this new, independent state meant to the lives and destinies of the patriotic, progressive intellectuals who had worked to achieve it. One of those poems was later adopted as the national anthem of the ADR and set to music by perhaps the country’s greatest composer, Uzeyir Hajibeyov.

http://www.visions.az/famous_people,329/

Miriam Sasinková said...

Afaq Masud is one of the very few women in Azerbaijan who have succeeded in making a career out of writing. She was born in Baku in 1957. She graduated in Journalism from Baku State University. She has been a member of Azerbaijan Writer's Union since 1981. Masud is the author of the following books: On The Third Floor (Uchuncu Martabada), Transition (Kecid), Saturday Night (Shanba Gejasi), Alone (Tak), Crowd (Izdiham) and Freedom (Azadlig).
Three films have been made for television based on her scripts: Punishment (Jaza), Sparrows (Sarchalar) and Night (Geja). Her works have been translated into Russian, English, German, French and Turkish. She has translated the novels "The Web and the Rock" by Thomas Wolfe and "Autumn of the Patriarch" by Marquez Gabriel Garcia from Russian into Azeri.

Miriam Sasinková said...

tu sú linky na niektoré z poviedok Afaq Masud v angličtine:
"Crash" : http://afag-masud.blogspot.sk/2008/10/crash-by-afaq-masud-first-published.html
"The Sparrows": http://afag-masud.blogspot.sk/2008/06/sparrows-her-hands-shook-or-she-lost.html
"Dormitory" http://afag-masud.blogspot.sk/2008/06/dormitory-when-mastan-said-my-back.html
"The Death of the Rabbit" : http://afag-masud.blogspot.sk/2008/06/death-of-rabbit-one-of-rabbits-was.html

Miriam Sasinková said...

Gasham Najafzadeh je azerbajdžanský spisovateľ narodený v 1959. Teraz učí na Tafakkur university v Baku. Je tiež editorom poézie pre časopis Azerbaijan. Jeho básne sú pravideľne vydávané v novinách a časopisoch v Azerbajdžane a iných krajinách. Boli preložené do turečtiny, ruštiny, gruzínčiny, angličtiny, nemčiny, polštiny. Vydal 13 kníh poézie a poviedok a knihu non-finkcie. Bol ocenený Tofig Mahmud prize za jeho básne pre deti-

viac informácií o ňom si môžete prečítať tu: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/9404/9270/gasham-najafzadeh

Unknown said...

Národné múzeum Azerbajdžanskej literatúry pomenované po Nizami Ganjavi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nizami_Museum_of_Azerbaijani_Literature

Andrea Jackuliaková said...

História folklóru, ako aj ústna básnická tvorivosť azerbajdžanských ľudí sa datuje do doby prvého osídlenia na území Azerbajdžanu. Azerbajdžan má jeden z najbohatších folklórnych bohatstiev sveta.

Viac o azerbajdžanskej kultúre a literatúre na stránke: http://www.azerbaijan.az/portal/Culture/Literature/literature_e.html

Stránka je síce v angličtine, ale článok je jednoduchý a veľmi zaujímavý.

Z. Sch. said...

Prehľad histórie azerbajdžanskej literatúry, od staroveku až po súčasnosť (v angličtine):
http://www.azerbaijans.com/content_578_en.html

Z. Sch. said...

Maqsud İbrahimbəyov (narodený 11.5.1935 v Baku) - azerbajdžanský spisovateľ a scenárista. Autor románov a poviedok publikovaných v rôznych azerbajdžanských, ale aj zahraničných periodikách (Азербайджан, Новый мир, Юность a iné). Jeho próza bola preložená do 36 jazykov.
Od roku 1985 pôsobí v politike ako člen Národného Zhromaždenia Azerbajdžanu.
Odkaz na oficiálnu stránku autora (v ruštine):
www.maksudibragimbekov.com

Z. Sch. said...

Odkazy na tri z poviedok Maqsuda İbrahimbəyova, preložené do angličtiny:
The Pistachio Tree - http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/71_folder/71_articles/71_ibrahimbeyov.html
Goodbye, "Milady"! - http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_short_story_magsud.html
On a Beautiful Day - http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_short_story_magsud_day.html

Anonymous said...

Zecharia Sitchin (1920 – 2010) bol autorom kníh propagujúcich myšlienku mimozemského (vesmírneho) pôvodu ludstva. Bol autorom diel ako napríklad "Dvanásta planéta" (1976), "Stratené ríše" (1990), "Keď započal čas" (1993). Tvrdil, že za vznikom starovekej Sumerskej civilizácie stáli „Anunnaki“ (alebo „Nefilim) mimozemská rasa z ešte neobjavenej planéty nášho solárneho systému Nibiru. Tvrdil, že Sumerská mytológia potvrzuje jeho teórie, pričom boli sústavne vyvracované vedcami a historikmy. Každopádne patril medzi najvýznamnejších záhadológov 20.-21. storočia.

Z. Sch. said...

Odkaz na knihu Poetry of Azerbaijan - A Drop in the Ocean.
Bohatá zbierka do angličtiny preloženej poézie od 83 stredovekých, ale aj moderných autorov.
http://www.azembassy.com.ua/docs/206_Poetry%20of%20Azerbaijan%20Drop%20in%20the%20Ocean.pdf

Anonymous said...

Dielo "Stratené ríše" (1990) od Zecharia Sitchina (1920 – 2010) prináša doklady o dobe, priebehu a motívoch osídlovania Južnej Ameriky. Autorovi se podarilo zhromaždiť velké množstvo archeologického aj obrazového materiálu, na pomoc si bere indiánsku ústnu tradíciu, Sumerské písomné záznamy aj samotnú Bibliu a s ich pomocou konštruuje ohromujúcu teóriu, která se zcela vymyká v súčastnosti príjmaným predstavám o úsvite civilizáce na juho-americkom kontinente. Americký indiáni ako potomkovia Biblického Kaina. Bežné kontakty medzi Starým a Novým svetom tisícky rokov pred Kristom.

Z. Sch. said...

Fikrət Qoca (narodený 25.8.1935) - Azerbajdžanský básnik (svoju prvú báseň napísal, keď mal 13 rokov). Roku 1964 vyštudoval Literárny inštitút Maxima Gorkého v Moskve. Je tajomníkom Zväzu spisovateľov Azerbajdžanu a redaktorom umeleckého magazínu Gobustan.
V jeho dielach dominuje najmä láska k vlasti, patriotické city a úvahy nad človekom.
Na odkaze nižšie je možné prečítať si vybrané autorove diela v azerbajdžančine aj v angličtine.
http://www.azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/az_literature/poetry/fikrat_goja/fikrat_goja_index.html

Z. Sch. said...

Odkaz na oficiálnu stránku Zväzu spisovateľov Azerbajdžanu (preloženú cez Google Translate do angličtiny):
https://translate.google.sk/translate?sl=az&tl=en&js=y&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.azyb.net%2Fcgi-bin%2Fayb%2Fmain.cgi&edit-text=&act=url
Odkaz na originálnu stránku v azerbajdžančine:
http://www.azyb.net/cgi-bin/ayb/main.cgi

Unknown said...

Influences on Azerbaijani literature : Under the Soviet rule, particularly during Joseph Stalin's reign, Azerbaijani writers who did not conform to the party line were persecuted. Bolsheviks sought to destroy the nationalist intellectual elite established during the short-lived Azerbaijan Democratic Republic, and in the 1930s, many writers and intellectuals were essentially turned into mouthpieces of Soviet propaganda. Also , Persian and Arabic literature have greatly influenced Azerbaijani literature, especially in its classical phase. Amongst poets who have written in Persian and have influenced Azerbaijani literature, one can mention Ferdowsi, Sanai, Hafiz, Saadi, Attar, and Rumi. Arabic literature, especially the Quran and Prophetic sayings, has also played a major role in influencing Azerbaijani literature. Amongst poets who have written in Arabic and have influenced Azerbaijani literature, one can mention Mansūr al-Hallāj who has had a wide ranging influence in the Sufic literature of the Islamic world. source : http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_literature

Unknown said...

The dominate theme of Azerbaijani literature has always been humanism. Writers mention it quite often: "How can man remain human (meaning honorable), in his relations with others when so many possibilities exist for corruption and self-serving gratification and gain?" But a new stage is being set in Azerbaijan on which to explore man's inhumanity. The new literature is in search of a new identity shaped by its own local indigenous characteristics and life experiences.

Now Azerbaijanis are beginning to write about their own sufferings in the context of their own history - not the Soviet interpretation of it. This includes historical novels, short stories and poetry describing the Soviet takeover in the 1920s, the Soviet army attack on Baku on January 20, 1990, the war with Armenians over Karabakh, and the subsequent dislocation of one million refugees. source : http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/41_folder/41_articles/41_editorial.html

Kristina Tapakova said...

Interview with the azerbaijani novelist and journalist Elchin Safarli who has published 10 books. In the interview he talks about love, life and self-belief. http://www.visions.az/literature,519/

Unknown said...

http://www.news.az/articles/society/88133

Representatives of the Azerbaijan Ministry of Culture and Tourism were participating in the 21st International Book Festival in Budapest.
International Book Festival Budapest hosts representatives of world literature and of domestic intellectual life (about 100 authors from 25 countries, more than 400 Hungarian authors, scientists, and artists) and offers a wide range of cultural programs, such as meetings with authors, signings sessions, book premiers and presentations, roundtable discussions, concerts, theatre performances, exhibitions and films ...

Z. Sch. said...

Kitabi Dədə Qorqud (kniha Dede Korkut) - najznámejší epos Azerbajdžancov a ďalších oghuzsko-turkických národov (Turkov, Turkménov, Kazachov...) online:
anglický preklad
http://en.wikisource.org/wiki/Book_of_Dede_Korkut
kniha v pôvodnom jazyku
http://digital.slub-dresden.de/id280873166

Z. Sch. said...

Məhəmməd Füzuli (1498 - 1556) - najväčší azerbajdžanský básnik 16. storočia (okrem literatúry sa venoval aj matematike a astronómii). Písal v troch jazykoch - azerbajdžanskom, perzskom a arabskom. Hlavným motívom v jeho dielach je láska (najmä láska mystická a spirituálna). Roku 1534 sa stal dvorným básnikom na osmanskom sultánskom dvore. Zomrel počas morovej epidémie v roku 1556. Pochovaný je v Karbale (dnešný Irak).
http://www.turkishculture.org/pages.php?ChildID=129&ParentID=3&ID=4&ChildID1=634&miMore=1 - odkaz, kde si okrem iného môžete prečítať aj vybrané kapitoly z autorovho najznámejšieho diela Leyli və Məcnun (Leyla a Madžnun).

Unknown said...

Akram Ajlisli (Акрам Айлисли), Ľudia a stromy
Lyricky ladený triptych Ľudia a stromy tvoria novelistické, voľne na seba nadväzujúce príbehy. Rozprávajú o ľuďoch zo zapadnutej dedinky a ich osudoch za ťažkých vojnových a povojnových rokov, tak ako ich vníma autorov detský a dospievajúci hrdina, rozprávač Sadyk.

Unknown said...

Three Colors of Blood, Chingiz Abdullayev
This operation was developed for several months. The operation, in development of which was attended by the best professionals of the security services. The operation, the goal of which is the killing of two prominent politicians CIS... Agent Drongo, tasked to prevent crime, knows many things: the name of the person intending to perform this "work", his past, his style and technique - even huge amount of payment. 't know Drongo only one - who of the leaders of the CIS countries should remove this man. And time to get a reply and prevent the tragedy, there is less and less.

Unknown said...

Chingiz Abdullayev
Abdullayev wrote his first novel in 1985. It was barred from publication because of the secrets it revealed, but by 1988 the Soviet censorship was relaxed, and his book was published. His writing became an almost overnight success and he quit the intelligence service a year later.

Unknown said...

Narmin Kamal is one of the most distinctive voices in contemporary literature of Azerbaijan. As a novelist Narmin Kamal made her debut with Open, It's Me! (2010, Baku), the experimental novel, critically acclaimed, won two local awards in Azerbaijan, Imadaddin Nasimi Prize and Young Novelist Radio Liberty Prize for debut novels.
You can read here one of her novels: http://www.scinti.com/if-a-girl-writes-for-a-newspaper-how-she-can-be-%E2%80%98nice%E2%80%99/

Unknown said...

Ilya Zemtsov was born in the Baku region of Russia. He holds advanced graduate de­grees in philosophy and sociology. Prior to his departure from Russia in 1973, he was a member of the executive board of the Soviet Sociological Association, and di­rector of the department of social science at institutes of higher education in his -native Baku and in Yaroslav. After his emi­gration to Israel, he was a professor at the Hebrew University. Presently, he is the di­rector of the International Research Cen­ter on Contemporary Society, and editor in chief of Crossroads, a quarterly journal issued in England. He has authored sev­eral books on Soviet society and polity, including a major study of Gorbachev pub­lished earlier this year by Transaction.

Vanesa Csengodyová said...
This comment has been removed by the author.
Vanesa Csengodyová said...

There is a beautiful architectural building located on one of the central streets of Baku–Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Gandjevi (1141-1209) opened in1939 inconnection with celebration of 800 anniversary of Azerbaijani poet. In 30 main halls and in 10 auxiliary halls of the museum more than 3 thousands of manuscripts, rare books, illustrations, portraits, sculptures, miniatures, memoires of writers and other exhibits are presented. The pride of the museum is a manuscript of poem of the classic of Persian poetry Nizami “Iskender –name” written in 1413.

Vanesa Csengodyová said...

The oldest example of written literature in Azerbaijan emerged during Median state in the sixth century BC and it is “Avesta”, an author of which is Prophet Zoroaster. Here, the dualistic outlook of the Azerbaijani people, the imagination of primary humans on struggle of the good and evil was reflected in this work.

Unknown said...

Lyrics of Azerbaijan National Anthem were written in 1919 by Ahmad Javad, a poet who was executed in 1937 for being a "counter-revolutionary".

http://www.azer.com/aiweb/categories/music/AudioPages/NationalAnthem/hymn_independence.html

Unknown said...

Azerbaijan`s Embassy in the Netherlands has organized an event on modern Azerbaijani literature as part of its “Promoting Azerbaijani Culture” project.

http://news.az/articles/culture/87098

Unknown said...

On 26 september, Azerbaijan marked 220th anniversary birthday of a great Azerbaijani poet - Mirza Shafi Vazeh.

http://www.azernews.az/culture/71222.html

Unknown said...

Also a monument of hes is to appear in Egypt

http://www.azernews.az/culture/69203.html

Z. Sch. said...

V Azerbajdžane vyšiel druhý zväzok antológie Bölgələrdən Səslər (Hlasy z regiónov), v ktorej sú predstavené diela mladých, talentovaných azerbajdžanských spisovateľov.
http://www.trend.az/life/culture/2321721.html

Z. Sch. said...

Stručné zhrnutie karabašskej literatúry počas sovietskeho obdobia:
http://garabagh.net/content_135_en.html

Unknown said...

Did you know, that there exist something as Museum of literature?? It could be nice to visit this place:
Museum of Azerbaijani Literature

Diana Kubrická said...

báseň od Almasa Ildirima My Slave Azerbaijan


http://www.azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/az_literature/poetry/almas_ildirim/almas_ildirim_eng/almas_ildirim_slave_az.html

Z. Sch. said...

Əli və Nino (Ali a Nino) - román o tragickej láske medzi azerbajdžanským moslimom a gruzínskou kresťankou odohrávajúci sa v Baku v rokoch 1918 - 1920. Jeho autorom je záhadný človek pod pseudonymom Kurban Said, ktorého pravú totožnosť sa dodnes nepodarilo jednoznačne odhaliť. Román vyšiel prvý krát v roku 1937 vo Viedni v nemeckom jazyku. Je považovaný za majstrovský kúsok azerbajdžanskej literatúry a mnohými tiež za národný román Azerbajdžanu.
Na internete je voľne dostupný v nemčine.

Paťa Patz. said...

Akram Ajlisli - Kamenné sny

December 1989. Konflikt medzi Arménmi a Azerbajdžáncami narastá; v Baku rozzúrené davy zabíjajú Arménov, ktorí im prídu do cesty. Predposlednú decembrovú nedeľu sa v ťažkom stave dostáva do nemocnice známy divadelný herec Sadaj Sadygly. Jeho kamarát, tiež herec Nuvariš Karabachly, rozpráva doktorovi Farzanimu, že Sadygly sa snažil chrániť starčeka-Arména pred bandou jerazov, ktorá ho vraždila. Doktor operuje Sadyglyho, ale ten zostáva v bezvedomí. Karabachly vykladá Farzanimu o hercovej nezávislosti, pre ktorú sa často dostával do konfliktu s predstaviteľmi moci (vrátane toho najvyššieho, čie meno sa v knihe neuvádza).
Ťažisko románu predstavujú sny a spomienky komatózneho Sadyglyho. V mysli sa prenáša do rodného Ajlisu, v ktorom kedysi žili Arméni, r. 1919 kruto vyhladení Turkami. Pán preživších Arméniek, už starien, zažil Sadygly v detstve a vďačne spomína na ich dobrotu. Raz, keď začul modlitbu starej Arménky vedľa Vangskej cerkvi (jedného z 12 kostolov, ktoré stávali v Ajlise), otrasený nadpozemskou žiarou, vychádzajúcou z kostola uvažoval, že sa raz dá pokrstiť.
O históriu Ajlisu sa zaujímal aj Sadyglyho tesť, doktor Abasaliev, ktorý zbieral všetky svedectvá o dedine a delil sa o svoje zistenia so zaťom. Podľa Abasalieva sa v chorobách a psychických poruchách množstva obyvateľov prejavil istý druh posadnutia džinom - predkovia tých ľudí sa usadili v domoch po zabitých Arménoch a niektorí z nich sa čistiek priamo zúčastňovali.
V sobotu, deň pred napadnutím, sa Sadygly stretáva so svojím starým priateľom Džamalom, od ktorého sa dozvedá, že Ajlis je znovu zachvátený protiarménskymi náladami. A jeho ďalší rodák, Babaš, ktorý vystúpil po nomenklatúrnom rebríku, publikoval pred pár dňami v novinách pseudohistorický článok o podradnosti Arménov. Riaditeľ divadla ponúkol Sadyglymu hlavnú rolu v novej hre, oslavujúcej nového "Pána" republiky a očierňujúcej toho predošlého, ktorému sa ešte donedávna všetci klaňali. Sadygly odchádza, neschopný zmieriť sa so všetkými udalosťami posledných mesiacov.
Prejde niekoľko dní, Sadygly je stále v kóme. Prichádza ho navštíviť tesť Abasaliev, číta mu nájdené rukopisy z histórie Ajlisu. Začiatok januára prichádza zvesť o smrti Nuvariša Karabachlyho, ktorý, podľa všetkého, skočil z balkóna. Nepreberúc sa viac z kómy, Sadygly zomiera 12. januára - v predvečer tragických udalostí v Baku r. 1990.

Bližšie ku konfliktu o Náhorný Karabach

Paťa Patz. said...

Kniha vyvolala búrlivé reakcie. Azerbajdžanský parlament ju jednomyseľne zavrhol. Ajlisli bol zbavený titulu "Národný spisovateľ Azerbajdžanu", prepustený z práce v colnej správe a jeho žena z detskej knižnice, kde robila 30 rokov riaditeľku. Ministerstvo školstva "na žiadosť" učiteľov rozhodlo o vyňatí Ajlisliho textov zo školských učebníc.
Odsúdila ho aj azerbajdžanská inteligencia. Predseda Zväzu spisovateľov Azerbajdžanu vyhlásil, že "Ajlisli sa zahubil", vedenie Zväzu ho vylúčilo zo svojich radov (hoci Ajlisli tvrdí, že sám oficiálne oznámil svoj odchod už r. 1991); národný umelec Gabil Aliev ho obvinil zo zrady, lebo "ten človek od začiatku do konca nevedel skryť svoju lásku k Arménom."
Z islamských náboženských kruhov sa mu dostalo tiež tvrdej kritiky- bol označený za odpadlíjka od viery, murtada, čiže kacíra... Vec nadobudla nebezpečné rozmery, keď líder provládnej strany "Sovremennyj Musavat" Hafid Gadžiev sľúbil 10 000 manatov tomu, kto odreže spisovateľovi ucho. Zastrájal sa, že členovia mládežníckej organizácie jeho strany budú chodiť s vatou, jódom a obväzom, aby mu po čine rovno poskytli lekársku pomoc. Ani to nebude bolieť...
V rodnom Ajlise to nebolo oveľa lepšie: na masových manifestáciách skandovali heslá: "Smrť Akramovi Ajlislimu!" "Zradca!" "Ajlisli je Armén!" a podobne, pričom spálili všetky jeho knihy.
Po zbavení titulov a ocenení sa Ajlisli obrátil na ruskú inteligenciu so slovami, že "všetko ide podľa najhoršieho scenára, aký mohol existovať iba v 30. rokoch."

Paťa Patz. said...

Podporu Ajlislimu vyjadrila skupina mladých azerbajdžanských spisovateľov, manifestačne vyjadrujúc odpor voči prejavom "národného hnevu". Akcia bola odpoveďou na zhromaždenia pred Ajlisliho domom, kde mládež skandovala "Akram, odíď z krajiny!" a pálila jeho fotografiu, resp. pochovávala jeho knihu na jednej z centrálnych ulíc Baku. (Obe akcie sa odohrali bez zásahu polície, hoci masové zhromaždenia sú v Azerbajdžane zakázané; podľa rádia Svoboda sa mítingov zúčastňovali aktivisti vládnej strany Eni Azerbajdžan).Hovorca parlamentu sa vyjadril, že "v pôvode všetkých, ktorí podporujú Ajlisliho, je niečo podozrivé."
Na jeho obranu vystúpil Russkij PEN-centr, medzinárodná organizácia na ochranu práv spisovateľov, otvoreným listom prezidentovi Ilhamovi Alijevovi. ( znenie listu ) Výkonný výbor PEN-centra odriekol účasť na Medzinárodnom knižnom fóre a literárnom festivale 3-5 mája 2013 v Azerbajdžane s vysvetlením, že ctiac stáročné kultúrne tradície azerbejdžanského národa a podporujúc práve tie, nie svojvôľu a fanatizmus, chcú takto vyjadriť protest proti prenasledovaniu Ajlisliho.
Inštitút pre ochranu práv médií vyhlásil, že kampaň proti Ajlislimu "je vážnou hrozbou pre umeleckú tvorbu v tejto krajine".
Medzinárodná organizácia pre ochranu práv Human Rights Watch vydala stanovisko, v ktorom hovorí: "Azerbajdžanská vláda má povinnosť brániť Akrama Ajlisliho. Miesto toho ho vláda, riadiaca výhražné iniciatívy, postavila tvárou v tvár neetickým kampaniam, očierňovaniu a nepriateľskej rétorike." Ďalej: "Vlády zahraničných krajín a medzivládne organizácie, členom ktorých je Azerbajdžan, musia vyzvať vládu Azerbajdžanu k promptnému začatiu vyšetrovania v spojitosti s osobami, zodpovednými za vyhrážky na adresu spisovateľa, a taktiež k zabezpečeniu slobody slova v krajine".

Paťa Patz. said...

Asociácia amerických knižníc (ALA - American Library Association) si uctila Kamenné sny miestom na zozname zakázanej literatúry počas Týždňa zakázaných kníh 21-27 septembra (knihy, ktoré boli zakázané alebo vyvolali spory v krajine vydania).
Aylisli bol kandidátom na Nobelovu cenu za literatúru, ktorú nezískal. Ozývali sa aj hlasy, ktoré ho chceli navrhnúť na Nobelovu cenu za mier.

M. V. said...

The Azerbaijani Embassy in UK has hosted a presentation of “Man of the Mountains” book by winner of “Open Central Asia” contest, historian Zaur Hasanov.

“Man of the Mountains" is a book about a young Muslim Chechen boy, Zaur who becomes a central figure representing the fight of local indigenous people against both the Russians invading the country and Islamic radicals trying to take a leverage of the situation, using it to push their narrow political agenda on the eve of collapse of the USSR.

Counsellor of the Embassy Vusal Abdullayev stressed the importance of publishing book in English language in terms of the popularization of history and literature of Azerbaijan in the UK.

http://azertag.az/en/xeber/Presentation_of_Man_of_the_Mountains_book_held_in_London-803830

M. V. said...

A book by Aida Imanguliyeva (first Azerbaijani woman to receive PhD in oriental studies) "Coryphaei of new Arabic literature" has come out in Hungarian language.

In the preface to the book, which marks the 75th anniversary of the birth of Aida Imanguliyeva, Azerbaijani Ambassador to Hungary Vilayat Guliyev praises her works, particularly researches into the modern Arabic language.

http://azertag.az/en/xeber/801779

Z. Sch. said...

Široká zbierka azerbajdžanskej prózy od 43 autorov je dostupná online na tejto adrese. (V drvivej väčšine v ruskom jazyku).

Z. Sch. said...

Nizami Gəncəvi (1141-1209) - pôvodom perzský básnik, je dnes považovaný za národného básnika Azerbajdžanu. O jeho živote sa nedochovalo veľa informácií a jeho dielo sa stalo predmetom výskumu až po jeho smrti. Myšlienkovo je považovaný za predstaviteľa humanizmu a kritika feudalizmu. Jeho najznámejším dielom je Xəmsə, cyklus piatich veľkých poém (Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yeddi gözəl a İsgəndərnamə).

Z. Sch. said...

Esej o tvorbe a odkaze Nizami Gəncəviho od Jozefa Kunovského.

Z. Sch. said...

Almas İldırım (25.3.1907 - 14.1.1952) - Azerbajdžanský básnik. Pochádzal z bohatej kupeckej rodiny, kvôli čomu upadol do nemilosti vládnucej boľševickej moci. Počas svojho života bojoval za slobodu a nezávislosť Azerbajdžanu. V roku 1927 bol poslaný do exilu najprv na severný Kaukaz a neskôr do Turkménska, odkiaľ v roku 1933 ušiel do Iránu. Posledných 17 rokov svojho života básnik strávil v Turecku.
V jeho tvorbe prevažuje najmä túžba po vlasti a rodnej krajine.
Odkaz, na ktorom si môžete prečítať vybrané básne autora v anglickom preklade.

Unknown said...

Director General of Azerbaijan State Telegraph Agency Aslan Aslanov has said Azerbaijani-Egyptian relations had ancient history.
Aslanov said: “Literature plays a special role in strengthening relations and friendship between the countries and nations. There was a strong school exploring the Arabic literature and studying works of Arabic poets and writers in Azerbaijan.”
more about: http://azertag.az/en/xeber/Azerbaijani_Egyptian_relations_have_ancient_history_VIDEO-803711

Z. Sch. said...

Krátka esej o azerbajdžanskej literatúre počas sovietskych čias od literárneho kritika Kamala Talıbzadəa.

Z. Sch. said...

Mirzə Fətəli Axundov (1812-1878) - Azerbajdžanský dramatik a literárny kritik. Vniesol do azerbajdžanskej literatúry západné prvky a je považovaný za zakladateľa novej éry azerbajdžanskej literatúry. Za zmienku tiež stojí jeho snaha o modernizáciu arabskej azerbajdžanskej abecedy a tiež vytvorenie azerbajdžanskej verzie latinky.

Z. Sch. said...

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar (1905-1988) - Azerjbajdžanský básnik pochádzajúci z Iránu z mesta Tabriz. Bol jedným z najvýznamnejších východných básnikov 20. storočia.
Ústrednou témou jeho tvorby je Azerbajdžan, jeho krajina a ľudia. Svoje verše písal ako v azerbajdžanskom, tak aj v perzskom jazyku.
Jeho najznámejšie dielo "Heydərbabaya salam" si môžete prečítať v anglickom preklade na tejto adrese.

Unknown said...

Hussein Abbaszade (1922-2007) was a Azerbaini prose writer. Situation of the Soviet people at war time was the main topic of his activity. I have found his own article about the beggining and continuance of World War 2. for more info CLICK HERE

Unknown said...

A brief overview of Azerbaijan literature. You can find it here.

Unknown said...

J. Jabbarly is considered the founder of modern drama of Azerbaijan. Since 1915, he began to write lyric and satiric poems, stories and dramas.
J. Jabbarly besides continuing the most beautiful features of the classic dramaturgy of Azerbaijan had benefited the world drama achievements, too. J.Jabbarly, trying to be an urgent as Ibsen, resolute and courageous as a rebel Schiller, rich and colorful as Shakespeare laid the foundation for social realism in Azerbaijani dramaturgy.
More about Jafar Jabbarly and the list of his work.

Unknown said...

J. Mammadguluzade is considered to be the most prominent representatives of Azerbaijani literature. The ideas of deep democracy and freedom propagated in his dramas and prose works won him a great reputation. He was the founder and editor of "Molla Nasreddin" magazine that had a big resonance in the East.
Works
Tea party
Raisins game
Stories of Danabash village
Mail box
Dead
Original page

Unknown said...

The literary councils has important role in the development of Azerbaijani poetry in different periods. Such councils from time to time functioned not just Baku but in different cities of the country and facilitated and paved the way for recognition of many bright persons. XIX century can be regarded as the most productive period in respect of the emergence of the literary councils. At that period literary councils named as "Divani-Hikmet" in Ganja (then Tbilisi), "Majmaus-shuara" in Baku, "Beytus-Safa" in Shamakhy, "Gulustan" in Guba, "Fovjul-fusaha" in Lankaran, "Majlisi-Uns" in Garabakh and "Majlisi - faramushan were very popular outside of Azerbaijan.
More about literary councils

Unknown said...

Migration literature
The literature which has formed in the migration occupies important place in history of Azerbaijani literature, rich in ideas, passed through the many-field social development past, motley and rich in styles.
Azerbaijani migration literature is as ancient as rich. In the Middle Ages prominent writers of Azerbaijan Khatib Tabrizi and Imadaddin Nasimi had created outside the country.
Since early XX Azerbaijan migration literature has begun to form entirely. Azerbaijani Migration literature has been formed by creative forces that were forced to leave country for various foreign counties due to different social-political reasons. Among these reasons was to stand against the colonial policy of tsar Russia in Azerbaijan, pursuing of founders of Azerbaijani Democratic Republic by Bolsheviks. Life of captivity and exile emerged after the Second World War has played the definite part in development of the migration literature.
Senses of nostalgia for country, feelings in abroad, inclinations of different literary views are strong in the migration literature. Azerbaijani literature of migration arisen in the difficult condition has served at the same time to introduce Azerbaijan to the world.
Azerbaijani migration literature has developed in four stages.
To read more click here here.

M. V. said...

Azerbaijan participated at Moscow International Book Fair on September 4 to 7.
link

Unknown said...

V roku 1996 ( skorší rok som nenašiel ) 542 literárnych diel , čo je na počet skoro 10 000 000 obyvateľov veľmi biedne v porovnaní zo Slovenskom , kde žije o polovicu menej ľudí vydaných knižných titulov je 9,400 ( ale na rok 2006 )

Z. Sch. said...

Článok pojednávajúci o vývoji azerbajdžanskej literatúry v období romantizmu.

Z. Sch. said...

Článok pojednávajúci o poézii a odkaze azerbajdžanského básnika Rasula Rzu.

Unknown said...

The Neustadt International Prize for Literature is a biennial award sponsored by the University of Oklahoma and World Literature Today. More here http://www.worldliteraturetoday.org/neustadt-prize

Unknown said...

Di you know, that something like Museum of Miniature Books already exist??
More about:
http://en.wikipedia.org/wiki/Baku_Museum_of_Miniature_Books

Unknown said...

Mir Jalal - skvelý azerbajdžanský spisovateľ, niečo z jeho života a tvorby sa dočítate na stránke:

http://www.azeri.org/Azeri/az_latin/latin_lit/az_literature/short_stories/pashayev_mir_jalal/mir_jalal_eng/intro_life_works.html

Unknown said...

Významný básnik a dramatik začiatku 20. storočia, jeden zo zakladateľov romantického hnutia Huseyn Javid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Huseyn_Javid

Unknown said...

Viac informácií o najznámejšej hre Huseyna Javida - The Devil :

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_(play)

Unknown said...

Huseyn Javid was arrested in 1937 on trumped-up charges of being a "founding member of a counter-revolutionary group that was plotting an overthrow of the Soviet power".

Viac o tomto zatknutí píše jeho dcéra:

http://azer.com/aiweb/categories/magazine/41_folder/41_articles/41_javid.html

Unknown said...

Článok o jednej z najzaujímavejších azerbajdžanských kníh Ali a Nino napísanej pod pseudonymom Kurban Said:

http://www.iliteratura.cz/Clanek/20511/said-kurban-ali-a-nino-pribeh-lasky

M. V. said...

Armenpress introduces bestseller books list. Various famous books and authors from all over the world made it into the list. From Armenia, Varujan Vosganian's "The Book of Whispers" made it to the second position of their ranking list. Eight place is occupied by book "Like E
very Evening" by Iranian-Armenian writer and novelist Zoya Pirzad. Final, ninth, position belongs to "Let me Whisper It in Your Ear" by prominent Armenian author Paruyr Sevak.

You can see the rest of the list here.

Z. Sch. said...

Odkaz na rozsiahly článok zaoberajúci sa problematikou etnického pôvodu a kultúrneho odkazu perzsko-azerbajdžanského básnika Nizamiho Gəncəviho (Politicization of the background of Nizami Ganjavi: Attempted de-Iranization of a historical Iranian figure by the USSR - Dr. Ali Doostzadeh)

Z. Sch. said...

Zaujímavé informácie o histórii azerbajdžanskej literatúry v Iráne si môžete prečítať na tejto adrese (v angličtine).

Unknown said...

Anar Rasul oghlu Rzayev (Azerbaijani: Anar Rəsul oğlu Rzayev), known as Anar is Azerbaijani writer, dramatist, film director, and the Chairman of the Writers' Union of Azerbaijan. Anar is primarily a novelist and short-story writer although in the past, he has also authored screenplays and directed films as well as acted in a film.

Unknown said...

Short article about modern literature in Southern Azerbaijan is available here.

Unknown said...

The list of Classics of azerbaijan literature:

Manisa khatun Mehseti Genjevi
Khagani Shirvani
Nizami Genjevi
Mirza Shefi Vazeh
Mirza Feteli Akhundov
Seyid Ezim Shirvani
Mirza Alekber Sabir
Jalil Mammadguluzadeh
Huseyn Javid
If you are interested in this authors, you can read more abou them at website.

Unknown said...

The National Museum of Azerbaijan Literature was founded in 1939 initially as the Nizami Memorial Museum that contained a wide range of pieces and documents representing the life and activity of Nizami as well as the historical period he lived. The Museum opened to the public in May 1945 this event being dedicated to the victory in World War II. The collections of the Museum were enlarged in 1947 when the Nizami's jubilee postponed during the War was officially held. Twenty-three exhibition halls of the Museum contain a diverse collection that presents life and activity of the eminent Azerbaijani literature figures including Nizami, Nassimi, Fizuli, Vagif, M. F. Akhundov, J. Mammadguluzadeh, M. A. Sabir, J. Jabbarli, S. Vurgun. The visitors are toured over the Museum by Azeri, Russian, Turkish, English and Persian-speaking guides.
http://nizamimuseum.az/museum/en

Ivana Gajdošová said...

http://en.wikipedia.org/wiki/Lala_Hasanova
Modern writer of sci-fi literature with pseudonym Elizabeth Tudor.

Z. Sch. said...

Odkaz na článok, v ktorom sa môžete dozvedieť niečo málo a vývoji azerbajdžanského literárneho jazyka.

Z. Sch. said...

Opäť čo-to z histórie: v tomto článku si môžete prečítať niečo o stredovekej azerbajdžanskej literatúre.

Z. Sch. said...

Kto by sa chcel dozvedieť niečo o významných básnikoch a autoroch karabašskej literatúry 18. - 20. storočia, môže si otvoriť tento odkaz.

Z. Sch. said...

Odkaz na štúdiu venujúcu sa zobrazeniu konfliktu v Náhornom Karabachu v azerbajdžanskej literatúre.

Z. Sch. said...

Na tejto adrese sa môžete dozvedieť niečo o azerbajdžanskej literatúre 19. a 20. storočia.

Z. Sch. said...

Na tejto adrese si v stručnosti môžete prečítať základné informácie o azerbajdžanskom folklóre.

Z. Sch. said...

O obraze Alexandra Veľkého v azerbajdžanskej literatúre a folklóre sa môžete dočítať v tomto článku.

Z. Sch. said...

Trading Culture: Practical Background for Azerbaijani-English Poetry Translation - o niečo dlhšie, no o to zaujímavejšie čítanie o úskaliach prekladania azerbajdžanskej poézie do angličtiny.

Unknown said...

The history of folklore, as oral poetic creativity of Azeri people, dates back to the time of first people settlement in the territory of Azerbaijan. Azerbaijan has got one of the richest folklore wealth in the world.

http://www.azerbaijan.az/portal/Culture/Literature/literature_e.html

eugene said...

Интересен факт, что на азербайджанском языке нет ни одной книги в городской библиотеке города Тарту(по крайней мере на интернете). Зато переводчиков с азербайджанского на эстонский довольно много.
http://scriba.ee/tolkeburoo/suuline-tolge.html
http://ise.elnet.ee/search*est/X?SEARCH=(azerbajdzaani%20keel)&searchscope=28

Unknown said...

21st International book fair and literary festival was held in Prague. More than 3 countries presented their poems, novels, romans, ... Also delegate from Azerbaijani was presented.
programme

Kristína Pabišová said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Here is a great magazine focusing on the European Azerbaijan Society and The Anglo - Azerbaijan Youth Society.
This site provides great sources of Azerbaijan art, literature, history and much more. I highly recommend.

http://www.visions.az/

Unknown said...

The National Museum of Azerbaijan Literature was founded in 1939. Twenty-three exhibition halls of the Museum contain a diverse collection that presents life and activity of the eminent Azerbaijani literature figures including Nizami, Nassimi, Fizuli, Vagif, M. F. Akhundov, J. Mammadguluzadeh, M. A. Sabir, J. Jabbarli, S. Vurgun.
Source

Unknown said...

Абульфаз Гадиргули оглы Эльчибей родился 24 июня 1938 года в селе Келеки. Лидер Народного фронта Азербайджана.Эльчибей стал первым всенародно и демократично избранным президентом страны. Президентом был от 1992 до 1993 года.Был тоже и диссидент.Эльчибей скончался утром 22 августа в турецком военном госпитале Гюльхане от продолжительной болезни (рака).

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...


В1957 году он окончил отделение арабской филологии факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета. После того он учился и в Египте в качестве переводчика,но потом вернулся в Баку.И потом в аспирантуре Азербайджанского государственного университета по специальности История стран Азии и Африки, затем в этом же университетe работал преподавателем истории.

Unknown said...

Абульфаз Гадиргули оглы Эльчибей примкнул к диссидентскому движению. Bыступал пропагандистом пантюркизма. В 1973 году он организовал в Бакинском университете студенческий кружок Свобода, члены которого обсуждали проблемы восстановления государственной независимости Азербайджана. В январе 1975 года его арестовали.

Unknown said...

Для освещения личности Эльчибея, исследователь Дж. Гасанлы приводит следующие выдержки из следственных материалов:
Cледователь: ,,Что вы говорили студентам о Ленине? У нас есть документальные свидетельства. Можете посмотреть показания свидетелей´´.
Абульфаз Алиев: ,,Нет необходимости. Созданная Лениным тюрьма народов ясно показывает, кем он был. Созданное им государство является самой гнусной формой тоталитарного режима. Человечество прекрасно понимает, кем был Ленин, лишивший миллионы людей, десятки народов их законных прав. Только вы не знаете об этом.´´
Следователь:,, Это пустые разговоры и головная боль. Скоро поймёте, что бывает за такие речи против Ленина. Вы предаёте землю, которая вас лелеяла и растила. Ведёте беспочвенные разговоры о Коммунистической партии, нашем государстве и правительстве. Во всяком случае, вы знаете, чем может кончиться пустое охаивание Советского Союза — мировой державы.´´
Абульфаз Алиев:,, Знаю. Я сын не Ленина, а народа, с которого содрали кожу и выпили кровь. Для тебя СССР может быть Родиной. А для меня Родина — надвое разделённый Азербайджан. Цель моей жизни — залечить эту рану, вести Азербайджан к свободе вместе со ввсеми, кто считает себя тюрком.´´

Unknown said...

Nermin Kamal is one of the most distinctive voices in contemporary literature of Azerbaijan. She started her literary career as a poet in the late 1990's and as a novelist Nermin Kamal made her debut with Open, It's Me! (2010, Baku), the experimental novel, critically acclaimed, won two local awards in Azerbaijan. She is one of the founder members of AYO (Azad Yazarlar Ocagi/Independent Writers Union).
Currently writes for BBC World Service/Azeri and RFE/RL.

About Narmin Kamal : https://en.wikipedia.org/wiki/Narmin_Kamal

Unknown said...

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai121_folder/121_articles/121_poetry_samadoghlu.html

A whole page about a writer: Vagif Samadoghlu, including his poems in English
Worth looking at.

Unknown said...

Fikret Godža turned 80 this September : http://www.azernews.az/culture/87485.html
"The President said that Fikret Goja is someone who made a valuable contribution to the treasury of the verbal art with his own style since the 60s." - directly from the article

Unknown said...

The most ancient written monument of Azerbaijani folk literature - "Kitabi- Dede Gorgut”. Short summary of a great book for everyone who wants to learn more about the history of Azerbaijani Turks and more.
Link: http://www.azerbaijans.com/content_577_en.html

Unknown said...

Автор более 50 науч. работ по философии, религии, лит-ре, истории Востока.И также опубликовал несколько книг кaк:
Azadlik ve demokrasi (Turkish Edition) by Abulfaz Elchibey (1993)
Deyirdim ki, bu qurulus dagilacaq by Abulfaz Elchibey (1992)
Bu manim taleyimdir =: Bu manim taleiimdir by Abulfaz Elchibey (1992)
Tolunogullari Devleti, 868-905 (Turkish Edition) by Abulfaz Elchibey (1997)


Unknown said...

Люди его уважали. Здесь видеa: https://www.youtube.com/watch?v=lg2rZwg_iCY
https://www.youtube.com/watch?v=M9eGzcviIaM

Unknown said...

За антисоветскую деятельность Абульфаз Алиев провёл полтора года в Карадакских каменоломнях и еще отсидел 2 года в лагере общего режима.После формального окончания срока своих президентских полномочий, экс-президент получил возможность вернуться в столицу. Он был избран председателем Демократического конгресса Азербайджана

Unknown said...

A history of folklore, as verbal poetic creativity of the Azerbaijani people, dates to the time of first human settlement in the territory of Azerbaijan. This country has got one of the richest folklore riches in the world. The signs of mythological remained both in folklore and classical literature up to day.

Unknown said...

Ancient literature of Azerbaijan
The oldest example of written literature in Azerbaijan during Median state in the sixth century BC (VII-VI centuries BC) and it is “Avesta”, an author of which is Prophet Zoroaster. Here, the dualistic outlook of the Azerbaijani people, the imagination of primary humans on struggle of the good and evil was reflected in this work.

Unknown said...

Medieval literature of Azerbaijan
Since the XIII century, under the influence of objective historical reality in the the literature of Azerbaijan created mainly in Arabic and Persian languages the number of poets and artists writing in their native language increases gradually. Since that time the period of ancient literature of Azerbaijan finishes and medieval period begins.

Unknown said...

By the 19th century Azerbaijani literature was profoundly influenced by Russia as a result of the Russo-Persian wars. This continued until the 20th century when Azerbaijan once again found themselves occupied at the hands of Russia, this time in the form of the Soviet Union.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

It was in the 13th and 14th centuries that a stylized poetry began to develop, partly due to Eastern Turkic traditions brought from Khorasan during the Mongol occupation. An early example is a couple of verses of Turkish and Persian poetry attributed to the late-13th-century minor poet Sheikh ʿEzz-al-Din Esfarāʾini, known as Ḥasanoḡlu or Pur-e Ḥasan.

Unknown said...

'Dada Gorgud' eposes, having found their root in mythological world outlook, were written under the name of 'Kitabi-Dadem Gorgud' in the XI century of our era, those copies that we possess today are manuscripts copied in the XVI century.

Unknown said...

Bayaties are one of the richest genres of Azerbaijan folklore. The usually reflect lyrical-philosophical feelings of a human being in short poetic form. For instance we may count lulling, petting, elegy, counting words, holavar(labour poems), vesfi-hal (praising), bayati-baglama, bayati-deyishme(competition in ssaying bayati), bayati-tapmaca(bayati-puzzles) and others as the forms of this genre. Bayati is the form of poem containing of four lines with seven syllable in each. The form of rhyme is as follows: a-a-b-a.

Unknown said...

Baku Museum Of Miniature Books is the only place in the world, where collection of small books is displayed. Collection includes more than 6500 books from 64 different countries. It is a result of private interest of Zafira Salahova and has been amassed over the period of more than 30 years. All the miniature books in Azerbaijan’s miniature book museum are readable but may require you to seek the aid of a magnifying glass or a microscope. More about Museum and photos HERE

Unknown said...

"This is the best museum in Baku." or "Must to visit", ... even so is Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Gandjavi described. (source) . The National museum of Azerbaijan literature named after Nizami Ganjavi was established in 1939, in Baku. It is located in the centre of the city not far from the Fountains Square and near the entrance of Icheri Sheher, which are also places worth to see. The museum’s main goals are the collection, research and storage of scientific and other materials about Azerbaijani literature and culture.

Unknown said...

Aslan Aslanov (Head of Azerbaijan State Telegraph Agency) believes, that Azerbaijan and Egypt have a lot in common. He said, that relations between this 2 countries had ancient history. “Literature plays a special role in strengthening relations and friendship between the countries and nations. There was a strong school exploring the Arabic literature and studying works of Arabic poets and writers in Azerbaijan.” said Mr. Aslanov as he met head of the Department of Arabic Language at Arabic Studies Faculty at Ain Shams University Tarek Shalaby and professor at the Faculty Islam el-Sharkawy. More to read here

Unknown said...

Azerbaijani literature was presented to Baku 2015 guests.
The collection of 20 books published in English showcases materials about the life and works of famous Azerbaijani writers and samples of their works. Among them are Nizami Ganjavi, Imadeddin Nasimi, Shah Ismail Khatai, Fuzuli, Mirza Fatali Akhundzadeh, Mirza Alakbar Sabir, Ali bey Huseynzade, Jalil Mammadguluzade, Abdurrahim bey Hagverdiev, Huseyn Javid, Uzeyir Hajibeyli, Mohammed Hussein Shahriyar, Mir Jalal, Ilyas Efendiyev, Bakhtiyar Vahabzadeh, Isa Mugan, Mammad Araz, Anar, Elchin and Kamal Abdulla.
Read more here.

Unknown said...

Afaq Masud is one of the very few women in Azerbaijan who have succeeded in making a career out of writing. She was born in Baku on June 3, 1957. She became interested in professional writing in her teenage years.

Unknown said...

Masud graduated in Journalism from Baku State University, and has worked in Azerbaijanfilm Studio. She has been a member of Azerbaijan Writer's Union since 1981.

Unknown said...

The book Garish (Course) was her first novel. Masud wrote it when she was 21. In the following years, she published 8 more novels as well as numerous short stories, essays and plays.

Unknown said...

Masud is the author of the these books: On The Third Floor (Uchuncu Martabada), Transition (Kecid), Saturday Night (Shanba Gejasi), Alone (Tak), Crowd (Izdiham) and Freedom (Azadlig).

Unknown said...

Three films have been made for television based on her scripts: Punishment (Jaza), Sparrows (Sarchalar) and Night (Geja). Her works have been translated into Russian, English, German, French and Turkish. She has translated the novels "The Web and the Rock" by Thomas Wolfe and "Autumn of the Patriarch" by Marquez Gabriel Garcia from Russian into Azeri.

Unknown said...

Presently Afaq Masud is the Director of the Center of Translation for Art Works and Literary Relations of the Azerbaijan Writers' Union.

Unknown said...

In Dormitory, published here in English for the first time, Masud provides a satiric spoof on what it is like to have everybody poking their noses into everything you do. No doubt, since it was written in 1983 when Azerbaijan was part of the Soviet Union, her story has meaning on numerous levels. The author concludes, however, that societal restraints, no matter how limiting, have their own place. Dormitory was translated by Aynur Hajiyeva and edited by Betty Blair.

Unknown said...

Národné múzeum Azerbajdžanskej literatúry pomenované po Nizami Ganjavi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nizami_Museum_of_Azerbaijani_Literature

Unknown said...

http://www.azembassy.com.ua/docs/206_Poetry%20of%20Azerbaijan%20Drop%20in%20the%20Ocean.pdf

Poetry of Azerbaijan - A Drop in the Ocean

Unknown said...

Významný básnik a dramatik začiatku 20. storočia, jeden zo zakladateľov romantického hnutia Huseyn Javid.

Unknown said...

National Museum of History of Azerbaijan (Azerbaijani: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi) is the largest museum in Azerbaijan, located in Baku, in the former mansion of Azerbaijani oil magnate and philanthropist Haji Zeynalabdin Taghiyev. It was founded in 1920.

Unknown said...

Ali Kerim(Əli Kərim) (1931-1969) was an Azerbaijanian poet, translator and writer. In 1948 he access to Baku State University faculty of philology, but the lack of dormitories for life. For this reason, he enrolled at the faculty of drama in Theatre Institute. From third course he continued his education at Moscow Institute of World Literature named M.Gorki. In 1955 he graduated university with honors diploma. First poem of poet is "Təzə Müəllim" ("New Teacher") was published in the newspaper of "Azərbaycan Pioneri" in 1948. He received an award for his epic entitled "First Symphony" (Ilk Simfoniya) at the Sixth Festival of World Youth and Students held in Moscow in 1957. His first book of "Два влюбленных" ("Two Lovers") is published in Moscow in russian language in connection with the decade of Azerbaijani literature in 1958.

read more here

Unknown said...

Poet and film script writer Ramiz Rovshan was born in Baku on December 15, 1946. Rovshan graduated from the Philology Faculty of Azerbaijan State University. He is the author of several poetry books such as "One Rainy Song" (1970), "The Sky Can’t Hold a Stone" (1987) and "Butterfly Wings" (1999), novels and stories "Stone" (1979), "Pain" (1978), "Stories of Amirjan" (2001), "Breath" (2006) etc.

Unknown said...

Chingiz Alioglu (1944) - poet, translator

He began an artistic creativity from a young age. The first poem was "Memories" that published in "Young pens" (1967) collection. Since then, he actively engaged in creative literary with publication of poems, stories, translations, literary and journalistic articles in periodical press on a regular basis. The poet's works have been translated into languages of former USSR and number of European nations.

Unknown said...

Ilyas Afandiyev

He was born on May 26, 1914 in Karyagino, Russian Empire (now Fuzuli Rayon, Azerbaijan). In 1938, he graduated from the Lenin Azerbaijan State Pedagogical Institute in Baku. In 1939, his “Letters from the village” collection was published. In 1945, his “Serene nights” collection of stories was published. The collections are dedicated to the Soviet intelligentsia. Afandiyev was also noted as a playwright covering psychological themes which are still performed. He was the author of novels, sketches and literary-critical articles.[4]

Afandiyev died on October 3, 1996 in Baku and was buried in the city's Alley of Honor.

read more here

Unknown said...

писатель Спиридон Вангели был номинирован на литературную премию, которая будет отмечать Астрид Линдгрен в 2016 году: http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4982

Unknown said...

Новая книга Занета придется учить уроки армянской литературы: http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4895

Unknown said...

В Комрате открылась выставка книг «Гагаузия православная» : http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4877

Unknown said...

Общественное объединение по защите гагаузского языка и культуры «МЕРАС» объявляет пятый выпуск конкурса поэзии и прозы: http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=4859

Unknown said...

несколько месяцев назад он был 107-летний юбилей писателя Мир Джалала Пашаева: http://www.vestikavkaza.ru/news/Segodnya-107-let-so-dnya-rozhdeniya-klassika-azerbaydzhanskoy-literatury-Mir-Dzhalala-Pashaeva.html

Unknown said...

Предложена новая концепция периодизации азербайджанской литературы: http://abc.az/rus/news/91020.html

Unknown said...

My Slave Azerbaijan
by Almas Ildirim (1907-1952)

Where are you,
Who gave me birth among flowers,
Who made my dough with tears,
Who sang, "Lullaby, my baby" in my cradle?
Azerbaijan-my ill-fated mother, ahh
I have been longing for you for years, ahh

If the wind takes my greetings,
Passing it from Agri to Alagoz
And delivering my loud voice to the blue Caspian,
I wish the Caspian would storm and break its chain, ahh!
And order this idiocy to be stopped, ahh!

Oh, to receive news from my Mughan and Mil
From my beloved Baku-my oil-smelling flower,
Who said I've stopped calling your name?
Azerbaijan, my land with no equal, ahh!
The love and grief inside me will never die, ahh!
I made you the only Kaaba in my heart,
Why do I need to live in a strange country without you?
Why do I need God or religion without you?
Azerbaijan, you are my crown, you are my throne, ahh!
Won't my blind fate wake up, ahh?!

Vanesa Csengodyová said...

Azerbaijani writer Akram Aylisli’s novel “Stone Dreams” has been published in Armenian. The novel has been translated by Leonid Zilfugharyan and published by “Nork” publishing house.Aylisli’s novel tells about the Agulis, the writer’s birthplace. Aylisli’s novel was like a bomb blast in an atmosphere filled with anti-Armenian propaganda. For the first time an Azerbaijani writer dared speak about Armenians not as ‘bitter enemies,’ about Armenians he lived side-by-side in Agulis and Baku, about Armenians, whose trace has been erased from those places.According to writer and publisher Ruben Hovsepyan, Aylisli’s novel was a light in the darkness, which comes to say that not everything is lost in that society.